LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Forskningsrådgiver - Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Søknadsfrist: 06.02.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Har du interesse for forskning, liker å være i kontakt med folk og trives med varierte arbeidsoppgaver? Har du i tillegg utdanning på mastergradsnivå, bakgrunn fra utdanningssektoren eller forskningsinstitutt og ønsker å jobbe med forskningsadministrativ oppgaver? Da kan du være den vi ser etter.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) søker etter en ny rådgiver/ seniorrådgiver som skal bidra til at våre forskere får bistand slik at de kan realisere strategi- og forskningsplanene våre. Stillingen er en fast 100 % stilling.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har seks faggrupper og 32 forskningsgrupper. Som forskningsrådgiver vil du jobbe i fakultetsadministrasjonen, og ha tett kontakt med forskere og ledere på alle våre faggrupper.

Du vil jobbe tett med prodekan for forskning, de andre forskningsrådgiverne og prosjektøkonomene. I vår fakultetsadministrasjon på rundt 40 ansatte vil du også bli kjent med de som jobber med kommunikasjon, studieadministrasjon, økonomi og HR. Stillingen har kontorsted i Levanger, og vi holder i tillegg til på Nesna, Mo i Rana og i Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det må påregnes med noe reisevirksomhet.

Du vil rapportere til kontorsjefen for økonomi, etter og videreutdanning og forskningsadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Som forskningsrådgiver skal du bistå forskerne våre i et bredt spenn av oppgaver. Det innebærer både å være støtte i utvikling av forskningsgrupper/-senter innenfor global medborgerskap og demokrati.
 • Videre vil du være ledelsens rådgiver og støtte i arbeidet med å nå de strategiske målene til Nord og fakultetet. Du skal være drivkraft for å øke det tverrfakultære arbeidet innenfor forskning og å bidra med å formidle resultater fra forskningen slik at det kan komme til nytte for relevante aktører. Det vil også være viktig å ha eller skaffe seg god oversikt over relevante eksterne forskningsmidler og bidra til at vi lykkes i søknadsarbeidet.
 • Det er sentralt å ha god oversikt over den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet, men også ha oversikt over relevant forskning ved andre fakultet. Du skal også bistå i utredningsarbeider og oppfølging av strategiske planer.
 • Stillingen vil være variert og selvstendig, og innebærer alt fra å støtte enhetene i strategisk arbeid til å være et kontaktpunkt for forskere som har store og små spørsmål. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende gjerne innen et av våre fagfelt . Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra utdanningssektoren, forskningsinstitusjon eller lignende
 • God oversikt over FNs bærekraftsmål og evne til å fortolke disse til vår regionale rolle og aktuell forskning hos oss.
 • Kunnskap og interesse om spørsmål knyttet til medborgerskap, demokrati og urbefolkning.
 • God oversikt og kjennskap til ulike aktører som Norges forskningsråd, EØS og EU
 • Forskningsadministrativ erfaring, herunder formidlingsarbeid og gjerne erfaring med utviklingsprosesser innen utdanning, forskning eller andre relevante områder
 • Personlig egnethet for stillingen
 • Kan komme lett i kontakt med folk og opprettholde kontakten
 • Liker å holde presentasjoner og klarer å uttrykke informasjon, nøkkelpoeng og meninger på en klar måte.
 • Er analytisk og kan planlegge aktiviteter og prosjekter godt, fordeler arbeidsoppgaver og passer på at ting blir gjor.
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil vi legge vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi kan tilby

Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og stadig mer internasjonalt fagmiljø, åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og kreative kolleger.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 71, NOK 574 700,- - 665 700,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Bjørn Heistad, tlf: 74 02 25 10, Mobil: 95 82 81 18, e-post: [email protected]

  Seniorrådgiver Hanne Silje Hauge, tlf: 74 02 26 02, mobil; 92 62 58 83, e-post; [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 06.02.2022.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30136120

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS