Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver - innen økonomi- og prosjektadministrasjon

Søknadsfrist 27.11.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet, er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen med kontorsted Bodø.

Administrasjonens hovedoppgave er å levere kvalitetsmessig gode støttefunksjoner for studenter og det vitenskapelige personalet ved fakultetet. Fakultetet har to administrative stillinger som har til hovedoppgave å ivareta det økonomisk-administrative arbeidet knyttet til eksternfinansierte prosjekter.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er økonomisk-administrativt arbeid knyttet til fakultetets prosjektportefølje,men også andre administrative oppgaver er tillagt stillingen. Arbeidsoppgavene omfatter blantannet:

 • Økonomisk- og administrativt arbeid, veiledning og bistand knyttet til prosjektporteføljen
 • Løpende regnskapsmessig oppfølging/kontroll
 • Budsjettering og rapportering
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Øvrige administrative oppgaver

Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og bistand til ansatte og studenter ved fakultetet og universitetet for øvrig.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets-/høgskoleutdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå og med fagkrets innen økonomi og regnskap. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med regnskap, økonomi og kontrollerfunksjon
 • Gode IKT-ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

For stilling som rådgiver kreves relevant erfaring. For stilling som seniorrådgiver kreves lang og relevant erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig økonomiforvaltning, forskningsfinansiering og prosjektadministrasjon
 • Kjennskap til universitets-/høgskolesektoren
 • Kjennskap til universitetets administrative datasystemer (Public360, UBW og UBW-prosjekt, Basware)

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Interesse for fakultetets fagfelt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert, selvstendig og i henhold til tidsfrister
 • Gode analystiske evner
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, (årslønn NOK 442.400 - 544.400) eller kode 1364 Seniorrådgiver, (årslønn NOK 524.200 - 607.700). For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 27.11.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071878

Søknadsfrist: 27.11.2018

Søk på stillingen

fnokode:1234