Stilling:

Rådgiver / førstekonsulent - studieadministrasjonen FBA - vikariat

Søknadsfrist: 20.11.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet, er det ledig et ettårig vikariat som rådgiver/førstekonsulent innen studieadministrativt arbeid.

Administrasjonens hovedoppgave er å levere kvalitetsmessig gode støttefunksjoner for studenter og det vitenskapelige personalet ved fakultetet. Det utlyste vikariatet vil inngå som del av det studieadministrative teamet ved fakultetet med kontorsted i Bodø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil omfatte saksbehandling og utredningsarbeid innenfor det studieadministrative området ved fakultetet. I hovedsak vil arbeidsoppgavene være knyttet til:

 • Studieveiledning
 • Saksbehandling
 • Oppgaver knyttet til web og kommunikasjon
 • Administrativ oppfølging av ett eller flere av fakultetetets studieprogram.
 • Administrativt arbeid knyttet til studenters praksis
 • Rekruttering studenter
 • Annet administrativt arbeid

Arbeidsoppgavene vil kunne endres i forhold til den kompetanse og kapasitet som administrasjonen til enhver tid har. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med studenter og personalet og ved fakultetet, fellesadministrasjonen og øvrige enheter ved NORD.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende. Videre er det ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Utdanningen kan ikke være lavere enn bachelornivå.
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis studieadministrativt arbeid
 • Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Kjennskap til/interesse for fakultetets fagfelt
 • Det er ønskelig med kompetanse knyttet til utvikling av gode læringsmiljø/studenttrivsel

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeidsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver (årslønn kr 442.400 - 544.400) eller kode 1408 førstekonsulent (årslønn kr. 416 600 - 482 500). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.11.2018

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071902

Søknadsfrist: 20.11.2018

Søk på stillingen

fnokode:1234