LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorrådgiver samfunnskontakt

Søknadsfrist: 15.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Har du interesse for strategisk kommunikasjon, politiske strukturer og nettverksbygging?

Om stillingen

Nord universitet er avhengig av et godt samarbeid med eksterne interessenter, og ønsker å styrke samhandlingen med arbeidslivet og UH-sektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nord universitet søker en seniorrådgiver i 100 % fast stilling med ansvar for samfunnskontakt som skal arbeide tett med rektor for å styrke det eksterne samarbeidet og universitetets posisjon. Vi ser etter en person som evner å se Nord universitet i det store bildet, der universitetet har en sentral rolle i samfunnsutviklingen sammen med andre aktører. Oppgaver knyttet til rektors arbeid med å styrke universitetets posisjon overfor regionale og nasjonale politiske beslutningstakere, og nettverksbygging overfor eksterne samarbeidspartnere, vil være sentrale i stillingen.

Vi søker en person som har interesse for politiske strukturer og beslutningsprosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Du må ha et nettverk innenfor strategisk viktige aktører, og ha erfaring med strategisk kommunikasjon inn mot sentral ledelse i større virksomheter. Du må også kunne utforme budskap for alle typer kommunikasjonskanaler.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef, og inngår i rektors stab og kommunikasjonsenheten.

Stillingen innebærer at det må påregnes en del reisevirksomhet.

Stillingen har arbeidssted i Bodø eller Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå rektor i ekstern dialog og kommunikasjon for å øke samhandlingen med eksterne interessenter og samarbeidspartnere
 • Analysere interessentbildet og utarbeide strategi- og planverk for kommunikasjon, samfunnskontakt og påvirkning, samt sikre oppfølging av disse
 • Utarbeide handlingsplaner for det strategiske påvirkningsarbeidet
 • Planlegge og legge til rette for samfunns- og myndighetskontakt, samt ha dialog med interessenter og samarbeidspartnere
 • Være en dyktig rådgiver og sparringspartner for rektor
 • Bidra til å styrke universitetets posisjon og omdømme gjennom strategisk kommunikasjon
 • Bidra til å øke universitetets synlighet i media og egne kanaler gjennom operativt kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling somseniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Gjerne innen kommunikasjon, journalistikk, statsvitenskap eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Dokumentert erfaring fra kommunikasjonsfeltet, både strategisk og operativt
 • God forståelse for moderne påvirkningsarbeid, også ved hjelp av kommunikasjon og digitale kanaler
 • God forståelse for utdanningspolitikk og UH-sektorens oppgaver og rammebetingelser
 • Svært god formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Skriftlig kommunikasjonsevne skal dokumenteres ved å legge ved eksempler på kronikker, taler, presentasjoner eller lignende.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra strategisk rådgivning
 • Erfaring fra politisk arbeid fortrinnsvis på nasjonalt nivå
 • Erfaring fra og/eller kunnskap om universitets- og høgskolesektoren

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Vi er ute etter en selvstendig og organisert person med kommunikasjonsfaglig tyngde som evner å kommunisere, og kan danne nettverk med aktører som er strategisk viktige for universitetet. Personen som ansettes er initiativrik og energisk og skal ha utpregede samarbeidsegenskaper, dokumenterbar gjennomføringskraft, samt evne til å formulere strategier og konsepter.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 75 - 82, NOK 715 900 - 873 400 ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.05.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071611

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS