Stilling:

Seniorrådgiver HR

Søknadsfrist 29.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.

Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Om Personalavdelingen

Personalavdelingen er organisert som del av universitetets støtte- og fellestjenester på virksomhetsnivå, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen. Dette innebærer blant annet utvikling av personal- og lønnspolitikk, planer for personal- og kompetanseutvikling samt ansvaret for personalforvaltning og rekruttering. Avdelingen har 9 ansatte.

Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360 og lønns - og personalsystemet SAP.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Personalavdelingen, søker vi en HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og HR. Vi søker deg som trives med å jobbe både strategisk og operativt, og som vil være med å videreutvikle universitetets HR-funksjon. Du må være vant til å jobbe på tvers i organisasjonen, være selvgående, initiativrik og god til å gjennomføre prosjekter. Det er en fordel med ledererfaring og erfaring fra større virksomheter.

Stillingen har arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

Følgende oppgaver er lagt til stillingen:

 • Saksbehandling innenfor alle HR-prosesser, spesielt innenfor rekruttering
 • HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Videreutvikling av universitetets HR-prosesser og rutiner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, tilsvarende mastergrad. Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og relevant praksis. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå
 • Solid erfaring innen HR, fortrinnsvis fra større virksomheter
 • God prosessforståelse innen HR
 • Erfaring med å gi HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Erfaring med strategiske HR-prosjekt

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide analytisk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1364 seniorrådgiver, ltr. 63 - 70, kr 555.100,- - 631.700,- i året. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 29.08.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30079964

Søk på stillingen

fnokode:1234