Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver økonomi - Fakultet for samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 01.12.2019

Vi søker en engasjert medarbeider som brenner for økonomi

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, kontorsted Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver innen økonomi. Stillingen inngår i økonomiteamet ved fakultetet og rapporterer til kontorsjef.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Fakultetet har 20 administrative medarbeidere der majoriteten er tilknyttet studiested Bodø. På studiested Trøndelag er det pt. to administrative medarbeidere (studieveiledere) samt en teknisk ressurs.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver er knyttet til fakultetets økonomiteam som har det samlede ansvaret for regnskapsmessig oppfølging og kontroll.

Arbeidsoppgavene kan blant annet omfatte:

 • Rapportering, saksbehandling og utredningsarbeid
 • Faktura, reiseregninger, kontrakter, etc.
 • Veiledning og bistand til prosjektregnskap
 • Bidra til regnskapsføring og periodeavslutning

Det må påregnes andre regnskapsoppgaver etter behov. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og service ovenfor personalet ved fakultetet og universitetet forøvrig.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en engasjert og resultatorientert rådgiver som sammen med kontorsjef og teamet skal bidra til styring og kontroll med fakultetets samlede økonomi.

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende.
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Gode Excel-kunnskaper vektlegges
 • Erfaring og kjennskap til økonomisystemene Agresso, Basware og SAP er en fordel, men opplæring vil bli gitt.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger være en fordel.
 • I vurderingen av søkere vil personlig egenskaper som er nødvendig for stillingen bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - NOK 505 800,- til 607 700,-. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • En arbeidsplass der respekt og åpenhet settes i sentrum for å skape utvikling
 • Et kreativt og kollegialt arbeidsmiljø med nærhet og stor takhøyde
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/CV og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.12.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30087382

Søk på stillingen

fnokode:1234