LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Nordlab

Søknadsfrist: 08.11.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen, Nordlab er det ledig fast 100 % stilling som rådgver/seniorrådgiver med kontorsted Bodø.

Den som ansettes skal arbeide med kompetanseutvikling knyttet til utdanning, trening og øving innen sikkerhet og beredskap i samarbeid med øvrig av Nordlabs team. Stillingen er tenkt tillagt et særlig ansvar for oppfølging av nødetater og andre beredskapsaktører knyttet til utvikling og gjennomføring av skreddersydde kurs og trenings- og øvingsopplegg. Stillingen innebærer blant annet ansvar for arbeid innenfor helsefag og prehospitale tjenester.

Nordlab arbeider med å gi undervisnings-, trenings- og forskningsstøtte innenfor et bredt sett av kompetansesatsinger innen sikkerhet og beredskap. NORDLAB deltar i flere nasjonale og internasjonale fagnettverk Dette gjelder blant annet det tematiske nettverket UArctic- Arctic Safety and Security, EMSN-europeisk simulatornettverk, innovasjonsnettverkene EU-ARCSAR og EU-Hybnet. NORDLAB har et velutviklet nettverk av sikkerhets- og beredskapsaktører i næringsliv, offentlig sektor, sivilt og militært beredskapsapparat. Disse nettverkene representerer en viktig ressurs knyttet til prosjektutvikling innen utdanning, forskning og innovasjonstiltak.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av Nordlabs ulike aktivieter sammen med resten av teamet
 • Utvikling og gjennomføring av trengings- og øvelsesopplegg for studenter i samarbeid med fagpersonell
 • Delta i utvikling av skreddersydde EVU-kurstilbud i samarbeid med eksterne brukere
 • Bidra med administrativ støtte i FoUI-prosjekter
 • Koordinering og videreutvikling av fagnettverk

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Prosjektstyringskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innen akuttmedisin/paramedisin
 • Kjennskap til sivile beredskapsaktører og sivilt-militært samarbeid
 • Lederutdanning og operativ ledererfaring
 • Kjennskap til VR og simulatorverktøy for trening og øvelser

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Kan arbeide strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Kan representere Nordlab og universitetet nasjonalt og internasjonalt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

Rådgiver kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året, alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- - 650 300,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.11.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072004

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS