Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver - internasjonalisering - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Søknadsfrist: 26.04.2019

Ønsker du å jobbe med internasjonalisering?

Om stillingen

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har ledig fast stilling som rådgiver internasjonalisering i fakultetets administrasjon. Stillingen skal være administrativt ansvarlig for fakultetets internasjonaliseringsarbeid, ivareta administrative oppgaver, og lede/videreføre fakultetets prosjekt for internasjonalisering.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Arbeidet vil bestå av å koordinere og støtte opp om internasjonalisering innen forskning og utdanning, student- og ansatte mobilitet, avtaler med internasjonale samarbeidspartnere mm. Samordning og koordinering mellom fakultetets utdanninger og studiesteder, internasjonalt kontor ved Nord, og kontakt med eksterne samarbeidspartnere tilligger også stillingen. Stillingen kan også tillegges andre oppgaver, som f.eks. veiledning til studenter og ansatte i spørsmål rundt utveksling og internasjonalisering.

Stillingens kontorsted er Bodø, og stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, tilsvarende mastergrad. Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og relevant praksis. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid innen forskning og høyere utdanning.

Erfaring med IKT systemer som brukes i sektoren vektlegges, herunder Felles Studentsystem (FS), Fronter/Canvas.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvarlig for fakultetets internasjonaliseringsarbeid
 • Utvikle fakultetets internasjonaliseringsarbeid
 • Utvikling av systematisk risiko og HMS system for internasjonalisering
 • Samarbeid med fagmiljøene om internasjonalisering i forskning og utveksling av studenter
 • Andre oppgaver knyttet til internasjonaliseringsarbeidet ved FSH

Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområder som følge av fremtidige endringer ved Nord universitet.

Ved vurdering og rangering vil det også bli lagt vekt på

 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering
 • Forståelse for akademia og hvordan administrasjon skal tilrettelegges for å oppnå universitetets mål
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 Rådgiver, årslønn kr. 472 300,- - 576 100,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17 / 415 10 722, [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.4.2019.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30084288

Søk på stillingen

fnokode:1234