LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Oversetter / redaksjonsassistent - High North News

Søknadsfrist: 23.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap, Trafikk og Nordområdesenteret.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Oversetter ved nyhetsavisen for nordområdene

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen, er det ledig en fast 50 % stilling som oversetter/redaksjonsassistent ved hovedredaksjonen til nyhetsavisen High North News i Bodø.

High North News er en uavhengig nyhetsavis på nett for nordområdene og Arktis, utgitt av Nordområdesenteret, Nord Universitet. Avisen er tospråklig, engelsk og norsk, og har lesere over hele verden. Målgruppen er alle med interesse for utviklingen i nordområdene innenfor områder som politikk, næringsliv, kultur og arktisk levesett. Avisen har hovedkontor i Bodø, med internasjonale stringere i hele avisens geografiske nedslagsfelt.

Vår oversetter går over i en ny stilling, og vi trenger derfor en høyt kvalifisert oversetter i språkene norsk og engelsk. Dersom du har disse kvalifikasjonene og i tillegg har interesse for nyheter og aktualiteter, kan vi tilby deg spennende og allsidige oppdrag i en hektisk nyhetsredaksjon. Av andre arbeidsoppgaver, avhengig av kvalifikasjonene, kan vi nevne produksjon av nyhetsbrev og nettavis, og andre bidrag til det ferdige avisprodukt.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. For ansettelse som rådgiver kreves fullført mastergrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Dokumentert god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Relevant praktisk arbeidserfaring
 • Høy arbeidskapasitet og evne og vilje til å jobbe raskt og presist
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Førstekonsulent, med årslønn kr. 468 300 - 543 500 (LTR 51-60). For særlig kvalifiserte søkere kan ansettelse som rådgiver (kode 1434) og høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 23. juni.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30085643

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS