Ledig stilling ved Nord universitet

Senioringeniør / overingeniør - funksjonell fiskeernæring og forebyggende fiskehelse - vikariat

Søknadsfrist: 06.05.2019

Vi søker en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer.

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 150 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig et vikariat (100 %) som senioringeniør/overingeniør innen funksjonell ernæring og forebyggende fiskehelse. Stillingen hører til faggruppen Akvakultur og rapporterer til leder av gruppen.

Stillingen er knyttet til fakultetets undervisnings- og forskningslaboratorier og skal bidra med faglig støtte til våre forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til nye fôringredienser, ernæring og forebyggende fiskehelse. stillingen har arbeidssted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk støtte til studenter (bachelor, master og ph.d.) og vitenskapelige ansatte i gjennomføring av laboratorieøvelser og forskningsaktiviteter
 • Legge til rette for forskning, forskningsstøtte og optimal bruk av laboratoriet i samarbeid med gruppeleder akvakultur
 • Opparbeide spisskompetanse på driften av fakultetets lab for studier av funksjonell ernæring og forebyggende fiskehelse
 • Gjennomføre analysearbeid knyttet til fakultetets forskning
 • Opprettholde rutiner knyttet til HMS og drift av labområde
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til faggruppe akvakultur, eksempelvis støtte til prosjektaktiviteter i våtlab

Kvalifikasjonskrav

Det kreves kunnskap om norsk akvakultur, og erfaring med en eller flere relevante metoder som benyttes i studier knyttet til evaluering av ulike ingredienser i fôr og immunprofylakse hos fisk som f.eks. molekylær biologiske metoder, flowcytometry, celledyrking og mikrobiologi.

For stilling som senioringeniør kreves doktorgrad og for stilling som overingeniør kreves mastergrad, begge innenfor fagfeltet biologi/akvakultur.

Kandidatene må ha kvalifikasjoner innenfor fagfeltet mikrobiologi, molekylærbiologi, ernæring, forebyggende helse, eller tilsvarende. Det er forventet at søker har ferdighet i både skriftlig og muntlige norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra drift av forskningslaboratorium
 • Kjennskap til HMS-arbeid
 • Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1181 Senioringeniør (årslønn 515 200 - 597 400) eller kode 1087 Overingeniør (årslønn 464 800 - 555 100). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 6. mai 2019

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30075401

Søknadsfrist: 06.05.2019

Søk på stillingen

fnokode:1234