Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor innen produksjonsdyrmedisin midlertidig i 1 år

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Seksjon for besetningstjenester, er det ledig en 100 % midlertidig stilling med varighet i ett år (vikariat) som universitetslektor innen produksjonsdyrmedisin.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Marit Nesje, [email protected]

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i ambulatorisk klinikk med undervisning av veterinærstudenter
 • Avtalte besetningsbesøk
 • Gruppeundervisning/studentgjennomganger
 • Administrative oppgaver knyttet til klinikkvirksomheten
 • Frivillig deltagelse i Ambulatorisk klinikks turnus for natt- og helgevakt

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon
 • Bestått inseminasjonskurs og erfaring med inseminasjon og drektighetsundersøkelser av ku
 • Interesse for problemstillinger knyttet til produksjonsdyrpraksis og produksjonsdyrmedisin
 • Undervisningserfaring

Andre krav:

 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med:

 • Interesse for vitenskapelig arbeid

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Initiativrik
 • Pedagogiske evner og motivasjon for undervisning

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1109 Universitetslektor, lønnsramme 25 l.tr. 54 – 68 (NOK 479.600 – 615.900) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Marit Nesje, tlf: +47 67 23 21 66 / +47 90855634, eller e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket Still.nr. 19/05235 til NMBU, Fakultet for Produksjonsdyrmedisin, seksjon for Besetningstjenester, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen