Stilling:

Doktorgradsstipendiat innen parasitter og parasittresistens

Søknadsfrist 25.02.2019

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om VET og ProdMed

Veterinærhøgskolen (VET) er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin.


Institutt for Produksjonsdyrmedisin
(ProdMed) har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte. De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.

Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin (ProdMed), Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse ved Fakultet for Veterinærmedisin er det ledig en 4-årig stilling, som 100% doktorgradsstipendiat (PhD) innen parasitter og parasittresistens. Opprettelsen av stillingen er ment som en rekrutteringsstilling ved NMBU Sandnes.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom NMBUs Institutt for produksjonsdyrmedisin og Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, samt SLU (Uppsala) og INRA (Nantes). Kandidaten må påregne en del reisevirksomhet, blant annet til Sverige (Uppsala) og Frankrike (Nantes) og feltarbeid for innsamling av prøver.

Den aktuelle stillingen er knyttet til Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Sandnes og prosjektet vil utføres i samarbeid med Parasittologisk laboratorium og Seksjon for farmakologi og toksikologi ved Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi, NMBU Adamstuen.

Formålet med dette prosjektet er å utvikle nye, tidsbesparende og kostnadseffektive diagnostiske metoder for påvisning av intestinale helminter hos sau og identifisere resistente stammer på individ og besetningsnivå, kartlegge prevalensen av GIH og resistente stammer hos sau i utvalgte områder i Norge og studere effekten GIH har produksjon.

Det bør nevnes at etablering av nye diagnostiske metoder er tenkt å komme bønder og næringen til nytte også etter at prosjektperioden er over. Arbeidet med metodeutvikling vil i hovedsak utføres ved Parasittologisk laboratorium, NMBU Adamstuen.

Prosjektet finansieres i hovedsak fra VET-fakultetet. Animalia gir også finansiell og faglig støtte.

Arbeidsoppgaver

Etablere tidsbesparende og kostnadseffektive metoder for påvisning av GIH (inkludert mikroskopi, molekylære og immunologiske metoder)

 • Undersøke utbredelsen av GIH hos sau, spesielt H. contortus
 • Undersøke forekomst og betydning av benzimidazol-resisten i norsk sauehold
 • Etablere kostnadseffektive metoder for tidlig påvisning av F. hepatica
 • Undersøke forekomst og betydning av F. hepatica i norsk sauehold, samt forekomst av co-infeksjoner med H. contortus

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Det vil tillegges opptil 25 % undervisningsoppgaver til stillingen.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning
 • Kunnskap til veterinærmedisinsk parasittologi, patologi og klinikk er en forutsetning for stillingen
 • Kjennskap til laboratoriearbeid så vel som molekylærbiologiske, parasittologiske teknikker og statistikk/epidemiologi vil bli vektlagt
 • Gode norsk – og engelskkunnskaper kreves

Det er ønskelig med:

 • Praktisk erfaring med parasitt og parasittbehandling hos sau
 • Forskererfaring

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en veterinær grunnutdanning og kunne undervise på et nordisk språk. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Høy motivasjon
 • Effektiv og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 51-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 449 400,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Professor Snorre Stuen, seksjonsleder:tlf: +47 67232900/10, e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr.19/00254 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrsmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søknadsfrist: 25.02.2019

Søk stillingen