LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen analytisk kjemi / biogeokjemi

Søknadsfrist: 01.08.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning.

Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern og hvordan menneskers bruk påvirker naturen?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en full stilling som overingeniør innen kjemi. Stillingen inngår i teknisk seksjon ved MINA. Seksjonen har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Stillingen omfatter forsknings- og undervisningsstøtte hvor arbeid knyttet til analytisk kjemi/biogeokjemi (jord- og vannkjemiske analyser) på laboratoriet for uorganisk analyse vil være sentralt. Arbeidet innebærer kontakt med studenter gjennom laboratoriekurs og analysevirksomhet i tilknytning til bachelor-, master- og phd-oppgaver. Laboratoriet har en moderne utstyrspark, og stillingen innebærer gode muligheter til faglig utvikling innen kjemi og biogeokjemi.

Arbeidsoppgaver

 • Prøvepreparering og instrumentelle analyser for prosjekter og undervisning ved fakultetets laboratorium for uorganiske analyser.
 • Delta i undervisning og veiledning på laboratoriet
 • Delta i metodeutvikling
 • Vedlikeholde og drifte laboratorieutstyr, inkludert selvstendig instrumentansvar
 • Delta aktivt i seksjonens HMS-arbeid og kvalitetsarbeid
 • Sørge for god orden og godt renhold på laboratorier
 • Bidra i drift av laboratorier samt bestilling og innkjøp av laboratorieutstyr, kjemikalier m.m.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå f.eks. innen kjemi eller biogeokjemi (relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet)
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/nordisk språk
 • God ordenssans
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort for bil, klasse B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Utdanning og/eller erfaring innen uorganisk analytisk kjemi
 • Erfaring med HMS-arbeid og kvalitetssikring på laboratoriet
 • Erfaring innen biogeokjemisk analysearbeid
 • Interesse for problemløsning og teknisk vedlikehold av vitenskapelige instrumenter

Personlige egenskaper/egnethet

Vi vektlegger:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • Interesse for å skape et godt læringsmiljø for studentene
 • Interesse for feltarbeid, prøvetaking og datainnsamling
 • At man er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne og vilje til å ta en aktiv rolle i forbedringsprosesser knyttet til seksjonen og eget fagområde
 • Høy motivasjon og interesse for langsiktig utvikling av arbeidssted og egen kompetanse
 • Interesse for HMS-arbeid

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 54 - 64 (NOK 501 200 - 593 500) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 01.08.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS