Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor (smådyrmedisin)

Søknadsfrist: 18.06.2019

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved Fakultet for NMBU Veterinærhøgskolen (VET) er det ledig ett års vikariat som universitetslektor innen smådyrmedisin med varighet fra 01.08.2019 til 31.07.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.


Institutt for sports- og familiedyrmedisin
har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner: Seksjon for smådyrsykdommer, Seksjon for hestesykdommer og Seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Vikariatet er opprettet for å sikre pasientinntaket i flytteperioden, da medarbeidere ved samme avdeling er frikjøpt i forbindelse med flyttearbeidet. Vikariatet er finansiert av frikjøpsmidler fra fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinske utredninger
 • Endoskopier
 • Studentundervisning og veiledning

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse i endoskopier
 • Minimum 5 års arbeidserfaring fra smådyrmedisin

Det er ønskelig med:

 • Allmenspesialistutdannelse for smådyr

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Fleksibilitet, samarbeids- og gjennomføringsevne
 • Interesse for undervisning og veiledning – og plan for gjennomføring av kurs i universitetspedagogikk
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positiv og løsningsorientert holdning

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnsramme 25, ltr.51-71 (456 400- 655 400) avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 18.06.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen