Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor / Førstelektor (Institutt for sports- og familiedyrmedisin)

Søknadsfrist: 05.08.2019

Vikariat som veterinær anestesiolog

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, seksjon for anestesi og radiologi, er det ledig stilling i ett års vikariat som veterinær anestesiolog, 100%.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Stillingen inngår i Seksjon for anestesi og radiologi som består av en anestesi- og en radiologienhet, og bidrar med kliniske tjenester innenfor sine fagområder til pasienter ved instituttet.

Som veterinær anestesiolog vil du arbeide på dagtid med anestesi, smertebehandling og perioperativ intensivbehandling ved klinikkene på Institutt for sports- og familiedyremedisin og være ansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter. I tillegg vil du delta i en vaktordning for anestesi av hest utenfor vanlig arbeidstid.

Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner; seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk anestesiologiarbeid
 • Klinisk studentundervisning
 • Annet undervisnings- og administrativt arbeid

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdannelsen med norsk autorisasjon
 • Å beherske både et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring og kompetanse innen veterinær anestesiologi
 • Effektivitet
 • God evne til samarbeid med andre veterinærer og faggrupper
 • Motivasjon for undervisning
 • God evne til planlegging og koordinering av klinisk aktivitet

For ansettelse som førstelektor kreves:

 • Se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger §1-5
 • Oppnådd spesialistgrad kan inngå i vurderingen
 • For å vurderes som førstelektor må dokumentasjon vedlegges.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009, LR 25 Universitetslektor, lønnstrinn 51-71 (NOK 456 400-655 400), eller 1198, LR 24 Førstelektor lønnstrinn 61-77 (542 400 -741 300) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 05.08.2019

Søk stillingen