Ledig stilling ved NMBU

2 turnusveterinærer smådyr (universitetslektorer), vikariat

Søknadsfrist 05.04.2019

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin.


Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.


Institutt for sports- og familiedyrmedisin
har ca. 125 ansatte, fordelt på tre seksjoner: seksjon for smådyrsykdommer, seksjon for hestesykdommer og seksjon for anestesi og radiologi. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av stipendiater og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet.


NMBU Veterinærhøgskolen ligger i dag på Adamstua i Oslo, men vil bli flyttet til NMBU Veterinærhøgskolen i Ås utenfor Oslo sommeren 2020.

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer, er det ledig 2 stillinger som turnusveterinærer (universitetslektorer) i vikariat 100%.

 • Ett vikariat, 100%, fra 01.05.2019 til 31.12.2019 med mulighet til forlengelse.
 • Ett vikariat, 100% fra 01.05.2019 til 31.12.2021.

Stillingene inngår i Smådyrklinikkens døgnvakt.

Som turnusveterinær ved smådyrklinikken vil du arbeide i 3-delt døgnvakt i klinikken og være medansvarlig for klinisk undervisning av veterinærstudenter.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved poliklinikkens dag-/og døgnvakt
 • Klinisk studentundervisning

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen som kan fås ved henvendelse til instituttet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunn av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse må vedkommende forplikte seg til å gjennomgå kurs i pedagogikk innen to år etter tilsetning
 • Beherskelse av et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig kvelds-/og nattarbeid
 • Evne til å takle uforutsigbare arbeidsdager

Det er ønskelig med:

 • Klinisk arbeidserfaring innen smådyrpraksis, men ikke påkrevet
 • Faglig nysgjerrighet for klinisk arbeid og undervisning

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, ltr. 51-71 (NOK449 400 - 646 700), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

Generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 05.04.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen