Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen bioteknologi

Søknadsfrist 28.03.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om KBM

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter.


Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, matvitenskap og ernæring. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er det ledig stilling som stipendiat i et prosjekt som handler om å bruke heterotrofe mikroalger i fermenteringsprosesser. Stillingen er 3-årig.

Prosjektet er finansiert av NMBU, og har som mål å utvikle prosesser for å dyrke mikroalger heterotroft. Viktige faktorer er utbytte, produktivitet og høyt innhold av oljer i biomassen. Prosjektet starter i august 2019.

Arbeidsoppgaver

Sentral arbeidsoppgaver i prosjektet vil være:

 • Heterotrof dyrking av mikroalger
 • Bruk av fermentorer
 • Optimalisering av fed-bath og kontinuerlige prosesser
 • Matematisk modellering av prosesser
 • Analyse av fermenteringsmedier og mikrobiell biomasse

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i bioteknologi
 • Kompetanse innenfor fermentering og solid erfaring med bruk av fermentorer
 • Erfaring med produksjon av mikrobiell biomasse
 • Kunnskaper innen matematisk modellering av fermentering

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen karakterisering av mikrobiell biomasse
 • Erfaring med HPLC metoder

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Selvstendighet
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre prosjekter

Det er ønskelig med:

 • Engasjement for temaet i prosjektet
 • Erfaring fra ulike laboratorier (utenlandsopphold er positivt)

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 51-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 449 400). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Personer som vurderer å søke kan kontakte:

 • Professor Svein Jarle Horn, leder av BioRef gruppen, for nærmere opplysninger, E-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 28.03.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/01156 til NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen