Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen anatomi og patologi

Søknadsfrist: 31.07.2019

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for basalfag og akvamedisin, er det utlyst stilling som stipendiat innen veterinæranatomi med varighet 3 år og finansiert over instituttets midler.

Stipendiaten skal arbeide på prosjektet «Immunceller og ryggradsforandringer hos atlantisk laks».

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil primært ha som oppgave ved hjelp av morfologiske metoder å avdekke basale forhold i immunsystemet hos laks og ekstrapolere de benyttede teknikkene over mot betennelsesforandringer i ryggrad.

Det ses mye melanisering i forbindelse med disse forandringene, og undersøkelser med henblikk på melaninsystemets responser i forbindelse med betennelse blir sentralt.

Det vil bli samarbeidet med Enhet for radiologi (SportFaMed) for å etablere sammenhengen mellom røntgenologiske og histologiske funn. Det forutsettes at den som ansettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon.
 • God og dokumenterbar kjennskap til makro- og mikroanatomiske forhold hos fisk.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra tidligere laboratoriearbeid med morfologiske teknikker.
 • Tidligere forsknings-, publiserings- og formidlingserfaring (vitenskapelig produksjon).
 • Erfaring innen følgende metoder: immunhistokjemi, immunfluorescens og billedanalyse.
 • Gode datakunnskaper (tekst- og bildebehandling, excel, bruk av databaser).

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • Gode evner til å arbeide analytisk og systematisk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • God egeninnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 31.07.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/02179 til NMBU, Institutt for basalfag og akvamedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen