Ledig stilling ved NMBU

Seniorrådgiver innkjøp (Økonomiavdelingen)

Søknadsfrist: 21.05.2019

Om stillingen

Ved innkjøpsseksjonen i Økonomiavdelingen er det ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver.

Innkjøpsseksjonen har ansvaret for strategisk ledelse og koordineringen av anskaffelsesvirksomheten ved NMBU og har i dag seks ansatte.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen


Innkjøpsseksjonen har ansvaret for strategisk ledelse og koordineringen av anskaffelsesvirksomheten ved NMBU og har i dag seks ansatte. Seksjonen skal påse at anskaffelser utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og bidra til å øke verdiskapingen ved NMBU.


Innkjøpsseksjonen bidrar også til å realisere NMBU sin målsetting om bevaring av det ytre miljø og følger opp interne retningslinjer vedr etisk handel og samfunnsansvar.

Seksjonen skal påse at anskaffelser utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og bidra til å øke verdiskapingen ved NMBU.

Innkjøpsseksjonen bidrar også til å realisere NMBU sin målsetting om bevaring av det ytre miljø og følger opp interne retningslinjer vedr etisk handel og samfunnsansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå universitetets budsjettenheter med anskaffelser av varer og tjenester. Dette inkluderer tverrfaglige prosjekter med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Kontraktsadministrasjon, herunder oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutvikling
 • Ivareta kommunikasjon av innkjøpsinformasjon ut til brukermiljøene, både elektronisk og muntlig
 • Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi
 • Løpende bidra til bedre og mer effektive prosesser og bruk av digitale systemer hos Innkjøpsseksjonen, herunder ehandel.

Implementering av vedtatt strategi kan medføre at fremtidige arbeidsoppgavene kan avvike noe fra de oppgitt over.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende en mastergrad. Lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell faglig bakgrunn.
 • Minimum fem års relevant praksis innen fagområdet, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Gode IT-kunnskaper og kompetanse på bruk av administrative støttesystemer innen økonomi / innkjøp (som Visma TendSign, ehandel, Unit 4 UBW)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Dokumentert erfaring fra IT relaterte kjøp og/eller kjøp av tjenester (uavhengig av type tjenester)

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra offentlige anskaffelser, gjerne med relevant kurs/sertifiseringer
 • Erfaring fra bruk av SSA kontrakter (Statens Standard avtaler)
 • Erfaring fra strategiske/spend analyser relatert til anskaffelser
 • Relevant juridisk erfaring og/eller kompetanse vektlegges.
 • Erfaring med bruk og oppfølging av krav knyttet til miljø, etikk og samfunnsansvar i innkjøpskontrakter

Personlige egenskaper/egnethet

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på at den som tilsettes:

 • Er positiv og aktivt arbeider for å finne gode løsninger
 • Kan jobbe både selvstendig og i tverrfaglige grupper
 • Er nøyaktig i arbeidet og har evne til å takle oppgaver med kort leveringsfrist.
 • Er komfortabel med å arbeide i et miljø i endring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, lønnsramme (ltr. 60-70) (NOK 524 200 - 631 700) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

De første 6 månedene anses som prøvetid.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 21.05.2019

Søk stillingen