Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver innen veterinærfaglig stabsarbeid

Søknadsfrist: 14.01.2019

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen både veterinær- medisin og veterinær samfunnsmedisin.


Vi utdanner veterinærer og dyrepleiere. Vi forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder.


Fakultetsadministrasjonen består av 4 enheter økonomi, personal, StudForsk og Stab total 30 personer. Enhetene bistår Instituttene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen, administrasjonen er det ledig en nyopprettet 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen veterinærfaglig stabsarbeid

Fakultetsadministrasjonen består av 4 enheter økonomi, personal, StudForsk og Stab total 30 personer. Enhetene bistår Instituttene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområder for stillingen er:

 • sekretariat for Dekanens ukentlige ledermøte, herunder:
 • saksforberedelse-, koordinering- og oppfølging av møte
 • sekretariat for Veterinærhøgskolens styre, herunder:
 • saksforberedelse-, koordinering- og oppfølging av møte
 • generell faglig saksarbeid herunder:
  • utarbeidelse og besvarelse av faglige sakspapirer
  • koordinering/oppfølging av tematiske områder (
  • faglig støtte til instituttledere
  • å bistå i arbeidet med nye rutiner i forbindelse med flytting til Ås

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Vi søker en medarbeider som har:

 • Utdanning innen Veterinærmedisin på minimum Masternivå.
 • Erfaring innen saksbehandling
 • Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet og kjennskap til trender og utviklingstrekk for sektoren
 • Beslutningsstyrke, prioriteringsevne og er resultatorientert
 • Evne til å profilere og posisjonere fakultet nasjonalt og internasjonalt

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innen Veterinærmedisin på Doktorgradsnivå.
 • Erfaring fra arbeid med samarbeidende enheter som f.eks. Veterinærinstituttet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og serviceinnstilt
 • Stor arbeidskapasitet og kunne håndtere mange parallelle arbeidsoppgaver
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode skriftlige formuleringsevne på norsk og engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen lønnes som Rådgiver st. kode 1434, ltr 55-70 (NOK 480.600-631.700)/ Seniorrådgiver st. kode 1364, ltr 65 tom 75 (NOK 576.100 – 695.500 ) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 14.01.2019

Søk stillingen