Ledig stilling ved NMBU

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 30.04.2019

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen, fakultetsadministrasjonen er det 2 ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi: en fast stilling og en midlertidig stilling med varighet frem til 31.12.2019.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Den er delt inn i fire funksjonsområder, og ledes av Administrasjonssjefen: Team økonomi, Personal/lønn og Studie/forskning samt en stab.


Administrasjonen holder til på Campus Adamstuen frem til sommeren 2020 da Veterinærhøgskolen flyttes til nye lokaler på Campus Ås.

Veterinærhøgskolen har i dag en stor økonomiportefølje, bestående av tildeling fra NMBU, egen inntjening fra drift av klinikker, laboratorier og forskning. Vi har derfor behov for 2 personer som kan ta utfordringen med å utarbeide- og følge opp prosjekter, prognoser og budsjett.

Arbeidsoppgaver

Økonomistyring:

 • Utforme økonomiske analyser, prognoser og vurderinger for instituttets leder
 • Koordinere budsjett og prognosearbeid internt
 • Rapportering og oppfølging av prosjekt
 • Bistå med regnskapsavslutning, fakturering og rapportering
 • Videreutvikle interne rutiner og forbedring av prosesser
 • Rådgiving og opplæring innen økonomistyring
 • Backup for andre funksjoner i øk. team.
 • Prosjektdeltagelse i teamets utviklingsprosjekt

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Utdanning:

 • Økonomisk utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad på masternivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kompetansekravet.
 • Utdanning eller erfaring med regnskap
 • Utdanning eller erfaring med prosjektstyring

Arbeidserfaring:

Det kreves:

 • Gode datakunnskaper, spesielt i Office Excel
 • Relevant praksis med regnskap, ønskelig for den midlertidige stillingen
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, ønskelig for den midlertidige stillingen

Det er ønskelig med:

 • erfaring med Agresso økonomisystem eller lignede ERP systemer
 • relevant praksis og dokumentert erfaring med økonomi oppfølging, budsjettering av bidrag og oppdrags finansierte forskingsprosjekt BOA

Personlige egenskaper:

 • Analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du har et ønske om å skape resultater og tar lett initiativ
 • God økonomiforståelse og gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner, både internt og eksternt
 • Kan arbeide målrettet, systematisk og selvstendig
 • Trives med å ha mange baller i lufta og er i ditt ess når det «koker litt»

Andre kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, ltr. 51-62 NOK (449 400 – 544 400)/ltr. 60-67 NOK (524 200 – 597 400) avhengig av kvalifikasjoner. Det kreves 5 år relevant erfaring for å bli vurdert som seniorrådgiver. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved teamleder:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 30.04.2019

Søk stillingen