Ledig stilling ved NMBU

Prosjektcontroller / rådgiver – økonomi

Søknadsfrist: 02.05.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) er det ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som prosjektcontroller/rådgiver med tiltredelse snarest mulig.

Stillingen vil inngå i fakultetsadministrasjonens økonomigruppe som for tiden består av fire personer, og vil ha hovedfokus på prosjektrettet økonomiarbeid. Arbeidssted er Campus Ås.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om BIOVIT

Fakultetet består av to institutt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og Institutt for plantevitenskap (IPV) og har ca 220 vitenskapelige, teknisk- og administrative ansatte.


Fakultetet har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. BIOVIT dekker mange fagområder: agroøkologi, genetikk og planteforedling, matplanter, plantebiologi og bioteknologi, plantevern, systemgenetikk og bioinformatikk, avl og kvantitativ genetikk, ernæring og etologi og husdyrmiljø.


BIOVIT hadde i 2018 ca. 170 bidrags- og oppdragsprosjekter med en samlet omsetning på kr. 126 mill. Den samlede prosjektporteføljen er på over kr. 500 mill.


Det er for øyeblikket 18 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen som yter service og er rådgivere for ansatte og studenter.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende økonomioppfølging av eksternt finansierte forskningsprosjekter (bidrags- og oppdragsprosjekter) med fokus på NFR-prosjekter
 • Bistand og kvalitetssikring av prosjektsøknader i samarbeid med prosjektleder
 • Prosjektrelatert budsjettarbeid
 • Økonomisk rapportering (internt og ekstern) for prosjekter
 • Bistand, kvalitetssikring og oppfølging av forpliktelser i kontrakter relatert til prosjektene
 • Prosjektopprettelse/prosjektavslutning og rutiner rundt dette
 • Utarbeide løpende analyser og fremskaffe økonomisk informasjon relatert til prosjekter
 • Bidra til å utvikle prosesser og rutiner innen økonomigruppens arbeidsfelt på fakultetet og på tvers av NMBU, herunder deltakelse i arbeidsgrupper o.l.
 • Øvrig controller- og regnskapsarbeid etter behov

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning innen økonomi fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte formal kompetanse.
 • Dokumentert arbeidserfaring innen økonomioppfølging av prosjekter
 • God regnskapsforståelse
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper i bruk av ERP/økonomisystem og Excel

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til Agresso økonomisystem og dokumenthåndteringssystemet Public 360
 • Erfaring fra høgskole- og universitetssektoren
 • Erfaring med oppfølging av NFR-prosjekter
 • Kjennskap til EUs forskningsprogrammer
 • Kjennskap til økonomioppfølging av Senter for Fremragende Innovasjon (SFI)

Personlige egenskaper/egnethet

Vår nye prosjektcontroller/rådgiver innen økonomi må være analytisk, selvstendig og nøyaktig. Samtidig er du serviceinnstilt, samarbeider godt med alle i organisasjonen, er proaktiv og har evne til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver. Du må like å ta utfordringer og kunne håndtere flere oppgaver samtidig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364) i ltr. spennet 51-67 (NOK 449 400 – 597 400) avhengig av kvalifikasjoner. For tilsetting som seniorrådgiver kreves det lang og relevant praksis innen fagområdet, minimum 5 år, samt dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Stillingen er tilsluttet statens pensjonskasse.

Kan fås ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden, vedlagt CV, eksamensresultater og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 02.05.2019

Søk stillingen