Ledig stilling ved NMBU

Juridisk rådgiver i Forskningsavdelingen

Søknadsfrist: 27.05.2019

Om stillingen

Ved Forskningsavdeling (FA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig fast stilling som juridisk rådgiver. Stillingen er underlagt forskningsdirektøren ved NMBU.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Forskningsavdelingen inngår i Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE), er en del av universitetsadministrasjonen og bistår med støtte til universitetets forskere og ledelse innen forsknings-, forskerutdannings- og innovasjonsspørsmål.


Avdelingen har også ansvar for å bidra til at universitetet utvikler og styrker forholdet til norsk og internasjonalt næringsliv. Til dette hører videreutvikling av næringslivssamarbeid, forvaltning av immaterielle rettigheter i samarbeid med Ard Innovation AS (NMBUs TTO), kontrakts- og avtalehåndtering.


Forskningsavdelingen har 12 medarbeidere.

Forskningsavdelingen inngår i Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE), er en del av universitetsadministrasjonen og bistår med støtte til universitetets forskere og ledelse innen forsknings-, forskerutdannings- og innovasjonsspørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Utforme og kvalitetssikre avtaler og kontrakter knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Utvikle og iverksette universitetets politikk og regelverk for immaterielle rettigheter i samarbeid med Ard Innovation AS
 • Bidra med juridisk ekspertise
  • på relevante områder for avdelingen og for universitetsledelsen
  • ved kommersialisering av resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Ard Innovation AS
 • Utrede og saksbehandle for universitetets forskningsutvalg og for universitetsstyret
 • Bistå i og følge opp personvern i forskning og GDPR i samarbeid med personvernrådgiver for forskning (Norsk senter for
 • Veilede om og følge opp personvernkonsekvensutredninger (DPIA)

Den som tilsettes kan bli pålagt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i rettsvitenskap (jus)/Juridisk embetseksamen
 • Arbeidserfaring med utforming og inngåelse av avtaler og kontrakter knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter ved universitet eller høgskole

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med immaterielle rettigheter og kommersialisering av FoU-resultater er en fordel.
 • Kjennskap til og erfaring med GDPR/personvern i forskning

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Selvstendighet, fleksibilitet og evne til å arbeide i team
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til resultat- og brukerorientert arbeid

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, ltr. 58-67 (NOK 505 800 – 597 400)/ ltr. 60-69 (NOK 524 200 – 619 300) avhengig av kvalifikasjoner. Det kreves 5 års relevant erfaring for å bli vurdert som seniorrådgiver. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 27.05.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen