Stilling:

Postdoktor innen molekylær mikrobiologi og / eller biokjemi

Søknadsfrist 28.02.2019

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om KBM

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter.


Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som postdoktor innen molekylær mikrobiologi og/eller biokjemi med varighet 3 år.

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting.

De siste 30 årene har forekomsten av multiresistente bakterier i sykehusmiljøer økt mye. Dette fører til store problemer ved infeksjonsbehandling. Dersom utviklingen fortsetter, vil vanlige bakterieinfeksjoner igjen kunne bli dødelige og kreftbehandling og enkle kirurgiske inngrep kan bli svært risikofylte. Det er derfor stort behov for å utvikle nye antibiotika og behandlingsstrategier.

I dette forskningsprosjektet skal vi studere proteiner og prosesser i bakteriecellen som kan være mål for nye antibiotika. Vi studerer spesielt funksjonen til en bestemt type membranproteiner som kalles ‘site-2-proteaser’. Disse proteasene deltar i transmembransignalisering hos mange bakterier og finnes hos viktige patogene bakterie. Proteasene fungerer som mål-protein (reseptor) for en gruppe antimikrobielle peptider som kalles bakteriosiner.

Målet i prosjektet er å finne ut hvordan intraksjonene mellom site-2- proteaser og bakteriosiner fungerer. Denne kunnskapen skal vi bruke til å utvikle et diagnoseverktøy for å detektere patogene bakterier i biologiske prøver.

Stillingen er finansiert av Norges forskningsråds Fripro-program.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kloning for å produsere interessante proteiner
 • Produsere og rense utvalgte proteiner for å studere proteininteraksjoner
 • Utvikle bakteriosin-baserte verktøy for å detektere patogene bakterier i biologiske prøver
 • Skrive vitenskapelige publikasjoner
 • Veilede master- og ph.d.- studenter tilknyttet prosjektet

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Dr. grad i mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant fagområde
 • God erfaring med molekylærbiologiske og biokjemiske metoder, dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner av høy kvalitet

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med proteinekspresjon og -rensing
 • Kjennskap til teknologier for å studere protein-ligand interaksjon, for eksempel ‘surface plasmon resonance’- spektroskopi.

Personlige egenskaper/egnethet

Vi ønsker oss en postdoktor som har:

 • Interesse og sterk motivasjon for forskning
 • Kreativitet og gjennomføringskraft
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Erfaring med å skrive vitenskapelige artikler
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og på engelsk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 59-77) (NOK 515 200-731 400), avhengig av kvalifikasjoner.

Ansiennitetsopprykk i stillingen. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 28.02.2019

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/00655 til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 28.02.2019.

Søk stillingen