Ledig stilling ved NMBU

Overingeniør jordanalyser

Søknadsfrist: 04.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør i jord- og vannanalyser.

Stillingen innebærer stor grad av kontakt med forskere, stipendiater og studenter, og deltagelse i undervisning må påregnes.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv. Fakultetet har ca 600 studenter og om lag 90 doktorgradsstudenter (ph.d.).


Våre medarbeidere er aktive nasjonalt og internasjonalt, og fakultetet preges av en svært vital forskningskultur, noe som også gjenspeiles i våre utdanningsprogrammer.

Overingeniøren skal i hovedsak arbeide med biogeokjemiske analyser i laboratorier og i felt knyttet til forskningsprosjekter og undervisning. Laboratoriearbeidet vil i hovedsak bestå av forbehandling og prøveopparbeidelse av jord og sedimenter til analyse, ekstraksjoner/oppslutninger og analysering.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kornfordelingsanalyser med bruk av både sedimentasjonsmetoder og måling med laserteknologi
 • Utføre XRD analyser på jord, bergartsmateriale og sedimenter
 • Videreutvikle og teste metoder for partikkelanalyser og XRD i samarbeid med vitenskapelige ansatte
 • Tilrettelegge, veilede og delta i undervisning i biogeokjemiske metoder, både i felt og på laboratoriet, for bachelor, master og stipendiater
 • Vedlikeholde laboratorieutstyr
 • Delta i andre relevante oppgaver ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole med mastergrad innen et av fagområdene jordfag, geologi, miljøkjemi, uorganisk analytisk kjemi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert god erfaring i analysearbeid med jord og/eller geologisk materiale.
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk språk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring innen feltarbeid og undervisning
 • God kunnskap om sikkerhet på laboratoriet

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • At man er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert

Det er ønskelig med:

 • Kreativitet med hensyn til analytiske utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, lønnstrinn 53-63 (NOK 464 800-555 100) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 04.06.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen