Ledig stilling ved NMBU

Overingeniør innen datavitenskap

Søknadsfrist: 26.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig midlertidig 100% stilling som overingeniør innen datavitenskap med varighet 01.09.2019-30.06.2020.

NMBU ønsker flere kvinner i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.


Seksjon for datavitenskap ved REALTEK tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogrammer innen datavitenskap på hhv. fem år (siv.ing) og to år.

 • Teknisk tilrettelegging for undervisning i informatikk- og datavitenskapsemner
 • Bidrag til revisjon av emner og undervisningsmateriell, spesielt innen programmering
 • Deltakelse i gjennomføring av undervisning, spesielt innen programmering
 • Teknisk støtte til gjennomføring av enkelte forskningsprosjekter innen datavitenskap

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad med tydelig profil innen datavitenskap. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Utmerkede programmeringsferdigheter i Python
 • Omfattende erfaring med Python-baserte verktøy for datavitenskap som SciKit-Learn, TensorFlow m.v.
 • Dokumentert erfaring med utvikling av programvare for datavitenskapelige prosjekter
 • God kjennskap til software carpentry konseptet
 • Erfaring med undervisning i programmering og datavitenskap

Det er ønskelig med:

 • Solid kunnskap i relevant matematikk
 • Erfaring med deep learning metoder
 • Erfaring innen bildeanalyse

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Selvstendighet
 • Evne til å samarbeide med andre, spesielt forskere og studenter
 • Evne til å motivere
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr. 53-55 (NOK 472 000 – 488 000) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 26.06.2019

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen