Ledig stilling ved NMBU

Fast stilling som overingeniør i organisk kjemi

Søknadsfrist: 03.04.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner: seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig fast 100% stilling som overingeniør innen miljøtoksikologi fra våren 2019.

Hovedarbeidsplass og daglige virke blir ved Miljøtoksikologi laboratoriet. Laboratoriet har som hovedoppgave å påvise miljøgifter i dyr, mat og mennesker samt å studeres mulige helseeffekter av miljøgifter.

Miljøtokslaboratoriet arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen miljøkjemi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (TEST 137).

I henhold til akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et bestemt antall internasjonale ringtester og tester sin kvalitet i forhold til internasjonale referansestandarder. Laboratoriet har dessuten utviklet egne interne referansestandarder.

Laboratoriet deltar i undervisning i farmakologi og toksikologi og i miljø- og mattoksikologi på NMBU og gir veiledning og opplæring i analysemetoder og helseeffekter til bachelor, master og PhD studenter, internt fra NMBU, eksternt fra universiteter og høyskoler i Norge og fra internasjonale universiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Kjemiske analyser av ulike prøver fra dyr, mat og mennesker, primært på LC-MS og GC-MS
 • Administrative oppgaver knyttet til bestillinger, fakturering, resultatbehandling/utregning og rapportering
 • Ansvar for drift og rutinemessig vedlikehold av laboratorier og instrumenter knyttet til faggruppen/seksjonen
 • Ansvar for utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemet i laboratoriene knyttet til faggruppen/seksjonen
 • Bistå vitenskapelig personell i undervisning og veiledning og tilrettelegge for undervisning av veterinærstudenter/masterstudenter og ph.d.-studenter ved behov
 • Annet administrativt arbeid kan tilkomme (for eksempel deltagelse i komiteer og utvalg)

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i organisk kjemi/toksikologi. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med opparbeiding av biologisk materiale for analyse av miljøgifter inkludert nye organiske forurensninger
 • Erfaring med LC-MS/MS analyse
 • Erfaring med utregning og databehandling av resultater fra GC/MS og LC/MS
 • Erfaring med bruk av instrumentene, feilsøking og metodeutvikling
 • Kunnskap og erfaring med kvalitetssikring i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025
 • Gode evner til å kommunisere både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med bruk av statistikk
 • Pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper/egnethet

 • Interesse for forskning
 • Systematisk og ryddig
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig oppgaveutførelse

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr. 53 - 61 (NOK 464 800 – 534 100) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 03.04.2019

Søk stillingen