Stilling:

Seniorrådgiver innen Innkjøp – ref.nr. 18/03808

Søknadsfrist 24. august 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Ved innkjøpsseksjonen i Økonomiavdelingen er det ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver innkjøp, med hovedfokus på bygg- og anleggsrelaterte anskaffelser.

Kort om institutt/enhet; Innkjøpsseksjonen, lokalisert på campus Ås, har ansvaret for strategisk ledelse og koordineringen av anskaffelsesvirksomheten ved NMBU og har idag fem ansatte.

Seksjonen skal påse at anskaffelser utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer og bidra til å øke verdiskapingen ved NMBU. Den sentrale anskaffelsesvirksomheten bidrar også til å realisere NMBU sin målsetting om bevaring av det ytre miljø.

Grunnet økt drift-, bygg- og anleggsaktivitet av NMBUs eiendom skal innkjøpsseksjonen styrke sin kompetanse innen bygg- og anleggsrelaterte anskaffelser. Vedkommende vil være en del av innkjøpsseksjonen, men arbeide tett med Eiendomsavdelingen (EIA) ved NMBU i utarbeidelse av kontrakter som gjelder drift og utvikling av eksisterende og ny bygningsmasse på campus Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå universitetets budsjettenheter, i hovedsak Eiendomsavdelingen, med anskaffelser av varer og tjenester.
 • Kontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutvikling
 • Ivareta kommunikasjon av innkjøpsinformasjon ut til brukermiljøene, både elektronisk og muntlig
 • Faglig rådgiver innen juridiske standarder for bygg og anlegg og andre kontraktstandarder
 • I samarbeid med Eiendomsavdelingen utarbeide en leverandør- og innkjøpsstrategi innenfor bygg og anlegg som vil bistå NMBU i best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser
 • Andre oppgaver i knyttet til avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende en mastergrad. Lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell faglig bakgrunn.
 • Dokumentert erfaring fra komplekse bygg og anleggskontrakter (Norsk standard 8406 og 8407), med hovedvekt på anskaffelser og forvaltning av kontrakter
 • Relevant juridisk erfaring og/eller kompetanse vektlegges.
 • Erfaring fra strategiutvikling og -implementering
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Gode IT-kunnskaper og kompetanse på bruk av administrative støttesystemer innen økonomi, innkjøp.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med offentlige anskaffelser og regelverk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Er en løsningsorientert pådriver i et hektisk miljø med mange interessenter og behov
 • Er selvstendig, serviceorientert og ha god kommunikasjonsevne
 • Er nøyaktig i arbeidet og har evne til å takle oppgaver med kort leveringsfrist. Kan vise til fleksibilitet og villighet til å tilegne seg ny kunnskap.
 • Er positiv, proaktiv og trives med å arbeide med mennesker
 • Personlige egenskaper og evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli tillagt stor vekt.

NMBU tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et variert arbeidsmiljø
 • En hyggelig arbeidsplass i stor endring på campus Ås.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, lønnsramme (ltr. 60-70) (NOK 524 200 – 631 700) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved Grethelinn Rasmussen, fungerende seksjonsleder, tlf: +47 67 23 06 02, e-post: [email protected]

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Søknadsfrist: 24.08.2018.

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen