Stilling:

Kvalitetsleder

Søknadsfrist: 25.10.2018

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.


NIVA-gruppen har omlag 340 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar, København og Kina, en forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø og Chile.

NIVA tilbyr laboratorietjenester innen kjemiske analyser, økotoksikologi og biologi, primært i tilknytning til NIVAs forsknings- og overvåkingsprosjekter.

NIVAs akkrediterte kjemiske laboratorium utfører og koordinerer kjemiske analyser i vannrelaterte prøvetyper. Analysevirksomheten er akkreditert i henhold til ISO 17025. Våre analyseresultater er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag i NIVA.

NIVAs økotoksikologiske laboratorium utfører tester for bestemmelse av toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og bioakkumulering av kjemikalier i henhold til internasjonale standarder. Laboratoriet er godkjent av Norsk Akkreditering i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP).

Vi har nå ledig stilling som kvalitetsleder og søker en initiativrik person som kan ta ansvar for vår akkrediterte virksomhet og lede kvalitetssikringsenheten for GLP. Stillingen inngår i NIVAs kvalitetsgruppe på tvers av NIVAs sertifiseringer.

Hovedoppgaver

  • Vedlikehold og utvikling av kvalitetssystem i henhold til ISO 17025.
  • QA-leder GLP.
  • Påse at laboratorietjenester drives etter vedtatte kvalitetsnormer og interne kontrollrutiner.
  • Sørge for dokumentasjon, opplæring, tilrettelegging og videreutvikling av kvalitetssystemet.

Kvalifikasjoner

  • Høyskole / universitetsutdanning innen kjemi, økotoksikologi eller annen relevant fagretning, minimum master-nivå.
  • Minimum 5 års relevant erfaring innen kvalitetssikring og prosjektarbeid.
  • God forståelse for kvalitetsarbeid i henhold til ISO 17025 eller tilsvarende kvalitetssystemer.
  • Erfaring med LIMS.
  • Generelt gode IT-kunnskaper.
  • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk.

Egenskaper

Vi søker en systematisk og fleksibel person, som liker å bidra med høy kvalitet for å støtte våre prosjekter. Du er strukturert, prosessorientert og har høy grad av integritet. Du trives godt med å samarbeide med andre, samtidig som du arbeider selvstendig og tar initiativ.

NIVA kan tilby et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere i et uformelt miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste, idrettsgrupper, firmahytte i Hemsedal og andre sosiale tilbud. NIVA har konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 25. oktober.

Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.

Ref. nr.: 3947194488

Søk på stillingen

Kontaktinfo: Elisabeth Lie (Laboratoriesjef), 971 44 419