LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Postdoktor innen hydrologisk modellering

Søknadsfrist: 04.09.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet, har hovedkontor i Ås i Viken fylke, ca 700 ansatte og er til stede i alle landsdeler.


Avdeling for hydrologi og vannmiljø
er en av seks fagavdelinger i Divisjon for miljø og naturressurser. Vi arbeider med forskning, utredning og oppdrag innen blant annet vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, avløpsløsninger, nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk og tiltak i vannstrengen. Vi benytter ulike metoder og modeller for å forutsi effekter på vannmiljøet av klima- og arealbruksendringer.

Vi søker etter en høyt motivert postdoktorkandidat som ønsker å delta i WatNEX-prosjektet (A water-energy-food nexus assessment of climate change impacts on biomass and hydropower resources), et internasjonalt prosjektsamarbeid finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektets hovedmål er å utvikle verktøy for samlet å vurdere effekter av klimaendringer og vannressursbehov overfor energi-, skog- og jordbrukssektorene. Samarbeidet omfatter foruten NIBIO Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Sveriges meteorologiske institutt, Universitetet i Oulu og International Institute for Applied Systems Analysis.

Den som blir ansatt skal utvikle modellverktøy som er egnet til å analysere sammenhenger mellom vann og energi-/matproduksjon, kvantifisere dette samspillet og beregne hvordan disse faktorene påvirkes av ulike scenarier.

Stillingen er toårig og vil ha arbeidssted Ås med noe arbeidstid ved NVEs kontor i Oslo. Reiser i Norge og internasjonalt må påregnes.

Stillingens hovedoppgaver

 • Utvikle et rammeverk for modellering av vannressursforvaltning, utføre scenarieanalyser i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen hydrologi, vannressursforvaltning, jordfag, miljøfag eller tilsvarende fagdisipliner
 • Relevant publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrift
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du også har

 • Norskkunnskaper, skriftlig og muntlig (eventuelt annet skandinavisk språk). Kandidater uten nødvendige norskkunnskaper er forventet å tilegne seg et tilfredsstillende kompetansenivå i løpet av kort tid
 • God hydrologikompetanse, erfaring med hydrologisk modellering på nedbørsfeltnivå og med prosessbasert modellering
 • Erfaring fra fjernalyse, GIS, statistikkarbeid
 • Inngående kjennskap til databehandling, erfaring med relevante dataverktøy, inngående kjennskap til minimum ett programmeringsspråk
 • Kunnskaper innen vannkraft, arealbruk og klimaendringer

Personlige egenskaper

 • Evner å arbeide både selvstendig og tverrfaglig
 • Gode mellommenneskelige og kommunikative egenskaper
 • Analytisk og løsningsorientert

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som postdoktor kode 1352, lønnstrinn 60-67 (for tiden mellom kr 553.500 og 626.300 pr. år), fastsatt etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Hvordan søke på stillingen

Søknadsbrev med beskrivelse av din forskningsinteresse og CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Kopier av vitnemål og attester kan legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling av søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere kan bli invitert til intervju. Les mer om dette her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS