Ledig stilling ved NGU

HR - rådgiver

Søknadsfrist: 06.08.2019

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ledig et ett års engasjement som HR-rådgiver. Stillingen er knyttet til Laget for HR, underlagt Avdeling for HR & ressursstyring.

NGU er en spennende kunnskapsbedrift. Laget for HR ved NGU ivaretar både operative og strategiske oppgaver innen HR-området som skal bidra til at vi forblir en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker oss dyktige medarbeidere.

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og rådgivning innen HR-området
 • Gjennomføring av rekrutteringsprosesser
 • Ansettelse og mottak av nye medarbeidere fra inn- og utland
 • Personaladministrative oppgaver
 • Forvaltningsoppgaver knyttet til permisjoner og annet fravær

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra relevant fagområde, på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra HR-arbeid innen stillingens ansvarsområder, gjerne fra statlig virksomhet
 • Kunnskap om avtaleverket på HR-området i statlig virksomhet er en stor fordel
 • Gode IKT-ferdigheter og erfaring med systemer relevant for HR-funksjonen, gjerne med systemene Unit4, Wintid, Webcruiter og P360
 • Evne til å uttrykke deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ, tenke analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Du er åpen, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Evne og vilje til å arbeide selvstendig, effektivt og med høy kvalitet

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger, spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling. Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som Rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 463 600, - brutto pr. år. Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Bente Halvorsen ([email protected], tlf. 73904000), eller HR-rådgiver Vibeke Hovdal ([email protected], tlf. 73904000).

Søk på stillingen

Send søknad med CV, vitnemål, navn og epostadresse til tre referansepersoner innen 06.08.2019 ved å trykke ”søk på stillingen” oppe til høyre.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, eller hull i CV’en. Vi ønsker å tilrettelegge arbeidsforholdene for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Webcruiter-ID: 4107639359

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: