LEDIG STILLING VED NGU

Systemutvikler innen server- og klientløsninger

Søknadsfrist: 27.11.2020

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

NGU ønsker å styrke kompetansen og øke kapasiteten innen utvikling av applikasjoner, tjenester og geodatabaser. I den forbindelse er det opprettet en ny fast stilling som utvikler av server- og klient løsninger ved Laget for geomatikk og IT. Du vil bli en del av et dynamisk og kompetent utviklingsmiljø i en gruppe bestående av 24 personer med allsidig kompetanse innen geomatikk, geografi, geologi, informatikk og IT.

Arbeidsoppgaver

Informasjonsteknologi er en kritisk suksessfaktor for NGU. Geomatikk og IT drifter sentrale IT-systemer på NGU og har også etablert skyløsninger. Lagets ansvarsområder spenner bredt innenfor arbeidsfelt som drift og vedlikehold, IKT sikkerhet, support, standardisering, databaser, karttjenester og ulike utviklingsoppgaver.

Vi ønsker deg som har erfaring og god kompetanse på flere av følgende fagområder:

 • Open Source og åpne standarder
 • Utvikling av karttjenester (Mapserver, Geoserver, Deegree, QGIS)
 • Utvikling av kartapplikasjoner for web (HTML5, JavaScript, PHP, Java, React, OpenLayers, Leaflet)
 • Utvikling av maskingrensesnitt – API (Java, PHP)
 • Erfaring med bruk av kontainer-teknologier (Docker)
 • Erfaring med datamodellering - UML, EA kan være aktuelle teknologier
 • Erfaring med geografiske databaser (PostgreSQL/PostGIS, Oracle/ArcSDE)
 • Forståelse for geologi, geokjemi eller geofysikk en fordel, men er ikke en forutsetning
 • Prosjektledererfaring

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter kandidater med relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, men relevant arbeidserfaring kan veie opp mot manglende formell utdanning. Vi kan tilby gode muligheter for kompetanseutvikling og etterutdanning. Du må være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og nye arbeidsverktøy. Du må kunne norsk skriftlig og muntlig flytende. Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Du er god til å bygge relasjoner og er opptatt av å lytte til innspill og ideer fra både kollegaer og leverandører
 • Du er en lagspiller som evner å se helhet og tenke på hva som er det beste for fellesskapet
 • Du er strukturert og målbevisst og har nødvendig driv for å få gjennomført det vi ønsker å oppnå

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt teknisk og hyggelig arbeidsmiljø med spennende utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU er en IA-virksomhet og ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

NGU tilbyr offentlig tjenestepensjon og stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som overingeniør (stillingskode 1087) normalt avlønnet i ltr. 53 og oppover, tilsvarende fra kr 474 500,- brutto pr år.

For mer informasjon om stillingen kontakter du:

Faglige spørsmål kan stilles til Bjørn Ove Grøtan mobil 94139264.

Søknad med CV og vitnemål sendes innen 27.11.2020.

I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Webcruiter-ID: 4313060221

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS