Stilling:

Fast stilling som Forsker i Geofysikk

Søknadsfrist: 31.08.2018

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner, hvorav ca. 65 prosent er forskere.

Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er den sentrale institusjonen for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge i tillegg til grunnfjellsstrukturer på den norske kontinentalsokkel. NGU sine oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og vedlikehold av databaser, forskning, informasjon og rådgiving til det offentlige og industrien. NGU har 206 ansatte fra 29 nasjoner. Av disse er 65 % forskere. Nærmere informasjon om NGU sin organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Laget for geofysikk på NGU inviterer søkere til fast stilling som forsker i geofysikk. Vi søker etter en forsker som skal delta i NGUs kartlegging av berggrunnen og den norske kontinentalsokkelen i ulike målestokker. Søkere til stillingen må ha fullført PhD ved tilsetting. Oppgaver vil omfatte feltarbeid, prosessering av data og tolkninger i varierende prosjekter relatert til undersøkelser av mineral og råvareressurser, og skredkartlegging i Norge. Forskningsrettet arbeid vil gjerne bli knyttet til kartleggingsaktiviteten. Den som blir tilsatt forventes å kunne bidra til eksisterende prosjekter i ulike deler av Norge i tillegg til å utvikle nye samarbeidsprosjekter med eksterne partnere.

Laget for geofysikk ved NGU anvender en hel rekke fly- og bakkegeofysiske metoder i alle former for å kartlegge geologiske formasjoner onshore og offshore i Norge. Vi utfører fixed-wing og helikopter undersøkelser hvor det samles inn tyngde-, magnetiske-, radiometriske og EM-data. Ved mer detaljerte undersøkelser anvendes bakkegeofysiske potensialfeltmålinger og seismikk. Våre geofysiske data blir tolket og modellert sammen med petrofysisk og geologisk informasjon til en undergrunnsmodell.

Den som blir tilsatt må kunne dokumentere relevant erfaring i innsamling, prosessering og 2D/3D tolkninger av gravimetrisk-, magnetisk-, ERT og GPR-data. God forståelse av geologiske begreper og prosesser er fordelaktig. Gode programmeringsferdigheter vil være en fordel. Vi vil legge vekt på evne til å arbeide selvstendig og gode evner til samarbeid i et tverrfaglig team. NGU oppfordrer kvinner til å søke. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og med gode muligheter for internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsing og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er en IA-bedrift, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som: Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra 514 800,- brutto pr år.

Mer informasjon om stillingen kan en få ved å kontakte:

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste, forskningsinteresse, og navn og epostadresse på tre referansepersoner sendes innen 31. august 2018 ved å trykke ”Søk på stilling” oppe til høyre.

Søkerlistene er offentlige. I følge Offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Ref. nr.: 08-18

Søk på stilling