Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Samlingsforvalter i geologi (Naturhistorisk museum)

Søknadsfrist: 12.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinene på Økern. Forskning, samling og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitet i Oslo, er det ledig en fast stilling som samlingsforvalter i geologi. Stillingen er knyttet til Seksjon for forskning og samlinger (SFS), forskningsgruppen i mineralogi ved NHMs avdeling på Økern, hvor museets mineral- og bergartssamlinger er oppbevart.

Stillingen har det tekniske ansvaret for samlingene som inneholder ca. 300 000 objekter.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er tilknyttet forvaltning av museets mineral- og bergartssamlinger. Dette innebærer blant annet oppgaver tilknyttet aksesjon, katalogisering, tilstandsvurderinger, bevaring, saksbehandling i forbindelse med lån samt delta i felt- og analysearbeid. En spesifikk oppgave i nærmeste fremtid vil være å utvikle og igangsette nye oppbevaringsrutiner for sulfidmineraler og andre temperatur- og luftfuktighetsfølsomme mineraler.En annen viktig arbeidsoppgave vil være å tilrettelegge for flytting av en delsamling fra magasinene på Økern til utstillingene i det rehabiliterte Brøggers hus på Tøyen i løpet av 2020/2021. Arbeidsoppgavene vil kunne medføre en del tunge løft.Den som ansettes vil også få oppgaver tilknyttet museets utstrakte kontaktflate mot publikum ved å fremme utstilligene og drive formidlingsvirksomhet f.eks. bestemme prøver fra publikum.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Stillingen krever høyere utdanning i mineralogi/geologi. Minimumskrav er mastergrad. Relevant praksis innen samlingsforvaltning kan erstatte utdanningskravet. Erfaring med bestemmelse av mineraler og bergarter og håndtering av skjøre mineraler er ønskelig.

Søkere med arbeidserfaring innen de aktuelle arbeidsoppgavene, spesielt bevaring av mineralogiske objekter, vil bli foretrukket. Den som tilsettes må også kunne dokumentere godt kjennskap til databaseverktøy, erfaring med bruk av Microsoft Access er ønskelig.

Vi ser etter en person som:

 • er engasjert og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • kan jobbe selvstendig, nøyaktig og har høy arbeidskapasitet
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • kommuniserer godt på norsk/nordiske språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et hyggelig arbeidsmiljø
 • muligheter for videre opplæring og ferdighetsutvikling
 • lønn i stillingskode 1181 Senioringeniør, mellom 524 200 og 576 100 pr år, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og vitnemål
 • kontaktinformasjon til minst to referansepersoner (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR-rådgiver Thomas Brånå: [email protected]

Søk på stillingen