Ledig stilling ved NIVA

Overingeniør i vannkjemiske analyser

Søknadsfrist: 31.07.2019

Seksjon for akkrediterte analysetjenester ved NIVA utfører og koordinerer kjemiske analyser i et stort spekter prøvetyper. Analysevirksomheten ved seksjonen er akkreditert i henhold til ISO 17025. Våre analyseresultater er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag som utføres av forskere ved NIVAs øvrige seksjoner. Vi har behov for å styrke laboratoriet med en overingeniør som har erfaring med uorganisk kjemisk analyse, rutine- og forskningsrettet laboratoriearbeid og gjerne i oppdragsvirksomhet.

Hovedoppgaver

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.


NIVA-gruppen har omlag 340 medarbeidere. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar, København og Kina, en forskningsstasjon ved Drøbak, samt datterselskaper i Tromsø og Chile.

 • Faglig og teknisk bistand til analytikere inkludert feilsøking
 • Utføre analyser, særlig uorganisk vannkvalitetsparametere
 • Metodeutvikling og validering, samt vurdere effektivisering av eksisterende metoder
 • Prosjektoppfølging og tett kontakt med interne forskere
 • Bistå med analytisk ekspertise i NIVAs tilbud og prosjektutvikling

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har utdanning på masternivå innen uorganisk analytisk kjemi/miljøkjemi eller tilsvarende
 • Har erfaring med teknisk drift av instrumenter, som brukes innen uorganisk vannkvalitetsanalyse
 • Har god forståelse for vannkjemi og naturlig forekommende konsentrasjonsnivåer
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig på høyt nivå
 • Det forutsettes at du har relevante IT-kunnskaper

Egenskaper

Vi søker en systematisk og selvstendig person som liker å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i NIVA består av medarbeidere fra ulike kulturer, det er derfor viktig at du er god til å kommunisere, har gode samarbeidsevner og trives med å delta i faglig diskusjoner med andre. Vi ønsker også at du er fleksible i forhold til arbeidsoppgaver og at du har en "stå-på-holdning" som bidrar positivt inn i prosjekter og i arbeidsmiljøet.

NIVA tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt på et laboratorium i kontinuerlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler i Oslo, sentralt plassert i Forskningsparken ved Blindern.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt fortløpende for intervjuer.

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Elisabeth Lie (Forskningsleder), 971 44 419