Ledig stilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Stipendiatstilling i informatikk

Søknadsfrist: 12.04.2019

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) søker etter PhD-stipendiat i informatikk. Stipendiaten vil inngå i en forskningsgruppe ved NSE og i prosjektet «Flexible Assertive Community Treatment (FACT): How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?». Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, NSE, Høgskolen i Innlandet, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Prosjektledelse og ansvar er lagt til NKROP i Sykehuset Innlandet. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra HELSEVEL-programmet i Forskningsrådet. Formålet med prosjektet er å studere hvordan samhandlingsmodellen FACT kan oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, samt å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geografiske rammebetingelser enn i Norge. Den er utviklet for å møte behovene til personer med alvorlige psykiske lidelser, ofte rusmiddelproblemer, og personer med store og sammensatte tjenestebehov. Stimulert av norske helsemyndigheter er FACT-team under etablering som en forpliktende samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten (distriktspsykiatrisk senter).

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en kunnskapsbasert politikk og praksis på det nasjonale e-helsefeltet. Senteret er et forsknings- og utredningssenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap som er relevant for myndigheter, forvaltning, beslutningstakere og andre aktører innen e-helse i Norge og internasjonalt. Verdiene våre er åpenhet, samarbeid og integritet. Senteret er organisatorisk plassert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Se www.ehealthresearch.no.

For mer informasjon om prosjektet, gå til prosjektsiden.

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiaten vil først og fremst arbeide med hvordan IKT kan designes for å støtte FACT-team i norsk kontekst, og undersøke hvordan IKT kan supportere arbeidsflyt og informasjonsflyt mellom FACT-team. Arbeidet vil forutsette innsamling av data i tilknytning til prosjektet. Det forutsettes at den som tilsettes i stillingen deltar aktivt i fagmiljøet og bidrar til formidling av forskningsresultater.

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må være kvalifisert til PhD-studiet med eksamen av høyere grad/master i informatikk eller tilsvarende med karakteren C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden for å bli tatt opp til studiet. Søkere med mastergrad uten masteroppgave er ikke kvalifiserte for opptak til PhD-programmet. Tematisk søker vi en kandidat som har kunnskap og erfaring med design og analyse av IKT-løsninger, der elektronisk kommunikasjon, arbeids- og informasjonsflyt er i fokus. Det vil være behov noe kunnskap og erfaring innen både kvantitativ og kvalitativ metode.

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Karakterer
 • Metodisk kompetanse
 • Kvalitet på tidligere forskningsarbeid
 • Kunnskap om og erfaring med design og analyse av IKT-løsninger, der elektronisk kommunikasjon, arbeids- og informasjonsflyt er i fokus
 • Søkerens faglige engasjement og interesser for det aktuelle fagområdet
 • Søkerens motivasjon for å søke på stillingen
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i både engelsk og et skandinavisk språkDen elektroniske søknaden skal inneholde:
 • Et motivasjonsbrev på inntil 1 side
 • CV
 • Attester/vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen

Utdanningsretning

 • Informatikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Gode samarbeidsevner og evne til å være en lagspiller

Språk

 • Dansk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • Moderne utstyr og lokaler i SIVA Innovasjonssenter i Tromsø
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Kandidaten blir en del av en etablert forskningsgruppe
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 4043801732

Søk på stillingen

Kontaktinfo: