Stilling:

Lærling i mediegrafikerfaget

Søknadsfrist 01.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss

Opplæringskontoret UiT er et godkjent flerfaglig opplæringskontor som tilbyr viktige læreplasser, UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i 2019 22 læreplasser. Det er 6 ledige læreplasser høsten 2018, hvorav 1 forbeholdes mediegrafikerlærling ved det nye grafiske servicesenteret som skal levere grafiske tjenester på tvers av UiT. UiT er en stor statlig virksomhet med ca 3500 ansatte, og et mangfold av fagområder.

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

 • IKT-servicefaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget (søker godkjenning for opptak høsten 2019)
 • Mediegrafikerfaget
 • Automasjonsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Fotograffaget
 • Akvakulturfaget

Arbeidsoppgaver

Opplæring i lærefaget i henhold til fastlagt læreplan.

Hovedområder:

 • Mediedesign
 • Medieproduksjon
 • Bedrift, kunde og marked

Mediedesignoppgaver kan eksempelvis være design, maler og logoer, foto/billedbehandling, kart, tegninger til blant annet tidsskrifter/artikler, bokprosjekter, forskningskommunikasjon.

Medieproduksjon kan eksempelvis være trykk og produksjon som plakater/postere, bannere, flyer/folder, rapporter, diplomer, skilt, invitasjoner, reklame, markedsmateriell.

Bedrift, kunde, marked oppgaver omhandler kundeservice, support, presentasjon, forskningsprosjekter, utstillinger, konseptutvikling for grafisk uttrykk, rekruttering, studenter og ansatte.

Oppgaver kan eksempelvis være rettet både mot rekruttering, studenter, ansatte og publikum. Det kan være knyttet til billedbehandling, annonser, foldere, oppgaver tilpasset web, grafisk formgiving, layout etc

Personlige egenskaper

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Vi har behov for en lærling som ønsker å formgi med digitale programvare/ publiserings-verktøy. Lærlingen vil få en sentral rolle for å bidra til å formgi på ulike flater som benyttes ved UiT. Vi ønsker at kandidaten har gode kommunikasjonsevner og gode personlige egenskaper for å jobbe i team.

En sentral del av jobben med å levere grafiske er å formgi, kommunisere og råde/veilede studenter og ansatte ved UiT.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt Opplæringskontoret UiT ved Benedicte Andersen Kristensen, Tlf: +47 78 45 03 01, epost: [email protected]

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden. Den skal inneholde søknadsbrev, attester og vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen