Stilling:

Stipendiat i medievitenskap

Søknadsfrist 17. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i medievitenskap ved Institutt for medie- og samfunnsfag fra 1.1.2019.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid, dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingen er relatert til mobile medier, et område som er av økende betydning for medieproduksjon og mediebruk, både når det gjelder nyheter og journalistikk, informasjon og audiovisuelt innhold. Mobile teknologier endrer hvordan medieinnhold produseres, brukes og deles, og hvordan medieindustriene vurderer fremtidige inntjeningsmodeller.

Relevante områder inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende temaer:

  • mobiljournalistikk og mobil journalistisk praksis og produksjon
  • mobil mediebruk
  • mobil og inntjeningsmodeller i medieindustriene
  • mobile teknologier, smart-telefoner og mobil konnektivitet
  • mobilt innhold, apper og sosiale medier/nettverk
  • mobil storymaking og mobil storytelling
  • lokative medier
  • mobile medier og aktivisme, deltakelse og engasjement

Søkere må beskrive hvordan prosjektet forholder seg til det tematiske området mobile medier eller studier av mobiljournalistikk. Prosjektbeskrivelsen bør være på fem sider (eller 3000 ord) og må inneholde forskningsspørsmål, relevant litteratur på feltet, teori og metode. I tillegg må prosjektbeskrivelsen inneholde en arbeidsplan som beskriver hvordan de ulike delene av prosjektet vil bli gjennomført. Søkere vil bli evaluert basert på kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelsens kvalitet. Søkere som ikke leverer full prosjekbeskrivelse vil ikke bli vurdert for stillingen.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor medievitenskap, journalistikk eller medieproduksjonsstudier, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400,- bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51 83 15 58, epost [email protected].

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Hjemmeside: www.uis.no

Søk på stillingen