Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Medarbeider ved skolelaboratoriet i realfag

Søknadsfrist: 14.05.2019

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter medarbeider ved Skolelaboratoriet tilknyttet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning.


En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.


Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca. 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.


Institutt for kjemi, biovitenskapog miljøteknologi tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Skolelaboratoriet

Universitetet opprettet i 2016 et Skolelaboratorium i realfag som et universitetsbasert ressurs - og kompetansesenter. Skolelaboratoriet er innrettet mot undervisning i realfag og rettet mot lærere i grunn - og videregående skole. Skolelaboratoriet skal også være et bindeledd mellom universitetenes realfagsmiljø, skoler og næringsliv. Skolelaboratoriet tilbyr tjenester innenfor videreutdanning, kurs og arrangementer for lærere og elever innenfor matematikk og naturfag. Det finnes i dag skolelaboratorier for realfag ved de større universitetene i Norge.

Hovedoppgaver

 • bidra til drift og utvikling av Skolelaboratoriet
 • koordinere aktiviteter
 • utadrettet virksomhet mot samarbeidspartnere, brukere, publikum og nettverk
 • ivareta prosjekter og prosjektsøknader
 • gjennomføre aktiviteter ved skolebesøk
 • arrangere kurs i realfag for lærere og elever
 • utvikle og styrke nettverk og kontakter - brukere, faglige nettverk, andre skolelaboratorier, myndigheter og aktuelle fagmiljø ved UiS

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha

 • høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor realfag
 • PPU, pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.
 • relevant undervisningserfaring
 • gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Videre legges det vekt på at du

 • har en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • er innstilt på å ta i bruk ulike metoder og ulike digitale læringsressurser
 • har evne til å arbeide selvstendig, er initiativrik og ansvarsbevisst
 • er serviceinnstilt og imøtekommende
 • evner å ha flere prosesser på gang samtidig
 • er innstilt på tverrfaglig samarbeid, og finne motivasjon i å skape resultater med andre
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver og en variert arbeidshverdag i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • dyktige og engasjerte kollegaer
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009 universitetslektor kr 442.000 - 565.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf. 51 83 35 25, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen