Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Opptaksmedarbeider - Seksjon for opptak

Søknadsfrist: 04.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for opptak er underlagt Avdeling for studieadministrasjon. Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

Om stillingen

Vi trenger inntil 5 opptaksmedarbeidere til å bistå i behandlingen av søknader til grunnstudier og masterstudier.

Saksbehandlingen foregår etter fastsatte regler, og består blant annet i å vurdere søkeres utdanningsbakgrunn fra videregående skole og høyere utdanning. Vi bruker det nasjonale studieadministrative datasystemet ”Felles studentsystem” (FS) i søknadsbehandlingen. Opptaksarbeidet innebærer også skriftlig kommunikasjon med søkere.

Vi søker etter medarbeidere til stillinger av litt ulik varighet og omfang, og hvor mange vi ansetter vil avhenge av hvor stor stillingsprosent den enkelte har mulighet til å jobbe.

For de som blir ansatt til å jobbe med masteropptak, ønsker vi å få noen på plass allerede fra starten av februar, og til og med juli (evt. medio august)

For de som skal jobbe med opptak til grunnstudier, vil arbeidsperioden være fra mars/april og til og med juli (evt. medio august).

Stillingsprosent vil variere fra 40-100%, og man må påregne å kunne jobbe fullt i juni og juli.

Vi gir grundig opplæring, og de som tilsettes må kunne delta i fulltid på denne (ca. 1 – 2 uker).

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle søknader om opptak
 • Besvare henvendelser fra søkere på e-post
 • Bidra i begrunnelse- og klagebehandling  
 • Utføre andre typer studieadministrative oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført videregående skole 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren 
 • Erfaring med IT som arbeidsverktøy  

Tidligere erfaring med opptaksarbeid eller annet administrativt arbeid er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Du må like detaljarbeid og ha evnen til å jobbe effektivt og nøyaktig
 • Du må kunne samarbeide godt med andre samtidig som du arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Vi jobber mot frister og du må derfor kunne håndtere høy aktivitet i perioder
 • Vi vil legge vekt på personlige egenskaper som serviceinnstilling, fleksibilitet, profesjonalitet og godt humør

Vi tilbyr

 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Lønn som konsulent SKO 1065, i lønnsspenn kr. 406 900 - 429 600 (100% stilling). Lønn fastsettes avhengig av tidligere relevant erfaring
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid herunder skriftlig kommunikasjon

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS