Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Produksjonsmedarbeider ved UiOs digitale hustrykkeri

Søknadsfrist 03.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Reprosentralen er UiOs eget hustrykkeri og utfører digitaltrykk for hele Universitetet i Oslo. Her kan studenter og ansatte bestille det meste innen trykksaker fra masteroppgaver og doktoravhandlinger, til plakater, bannere og visittkort for å nevne noe. Reprosentralen har i dag 8 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. Eiendomsavdelingens satsingsområder er bla. ytterligere digitalisering, samt ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Vi søker derfor en innovativ medarbeider som ønsker å bidra til ytterligere profesjonalisering og utvikling av avdelingen.

Vi søker deg som er ute etter en 100 % stilling i et engasjement for 2 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er innplassert i Reprosentralen ved avdelingen for Drift og Vedlikehold.

Dine arbeidsoppgaver vil være varierte innen hele Reprosentralens arbeidsfelt. Av sentrale arbeidsoppgaver kan nevnes:

Arbeidsoppgaver

 • Klargjøring av trykkefiler
 • Produksjon på volumprintere og plottere
 • Brukermottak og brukeroppfølging (Kundebehandling)
 • Ferdiggjøring, pakking, forsendelse/utlevering
 • Enklere administrative oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever 1-2 års utdanning utover videregående skole.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk er et krav
 • Det kreves erfaring innen førtrykk, digitaltrykk, produksjon på volumprintere samt ferdiggjøring.
 • Det forutsettes god digital kompetanse og søker må beherske aktuelle dataverktøy (herunder Adobe, CS-pakken, Office)

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er serviceinnstilt og med gode samarbeidsevner. Som person er du ansvarlig, proaktiv og bidrar til gode løsninger. Din arbeidsform preges av nøyaktighet, ryddig og med høy gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.

Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som Førstekonsulent, SKO 1408, i lønnsspenn mellom kr 428.500 - kr 464.800 avhengig av kompetanse/erfaring

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknader uten vedlegg vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen