Ledig stilling ved OsloMet

Økonomimedarbeider – prosjektøkonomi og økonomistyring

Søknadsfrist: 25.03.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Fast stilling som rådgiver

Økonomimedarbeider – prosjektøkonomi og økonomistyring

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider til Seksjon for økonomi og drift. Vi er 12 dedikerte medarbeidere som har ansvaret for fakultetets regnskap og budsjett sammen med annet innen økonomi og drift. Seksjonen jobber i fagrelaterte team og du vil tilhøre teamet for budsjett og økonomistyring.

Vår seksjon yter service til fakultetets fire institutt, enheter, administrasjonen og fakultetsledelsen. Vi er også en del av universitetets faglige nettverk innen økonomi og virksomhetsstyring. Arbeidssted for stillingen vil være både på Kjeller og i Pilestredet.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven for stillingen er:

 • prosjektøkonomi (oppfølging av økonomien på prosjekter)
 • bidra til å videreutvikle arbeidsprosesser innen eksternfinansiert virksomhet
 • utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognoser for et institutt/ enhet
 • rådgivning og støtte til prosjektledere og instituttledelse innenfor budsjettering, rapportering og økonomioppfølging

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum bachelornivå innen økonomi og regnskap
 • 2-3 års erfaring fra regnskapsarbeid i offentlig sektor
 • erfaring fra prosjektøkonomi
 • god regnskapsforståelse
 • gode IKT kunnskaper
 • evne til å kommunisere godt både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med erfaring fra UBW (tidligere Agresso), Basware og SAP. Erfaring fra offentlig forvalting og universitets- og høgskolesektoren vil være et fortrinn men er ikke et krav.

Følgende personlige egenskaper vektlegges

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytiske evner
 • evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og effektivt
 • har stor arbeidskapasitet og takler en hektisk arbeidsdag
 • evne til å være fleksibel, endringsvillig og tenke nytt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • arbeid i et kunnskapsrikt miljø
 • et fakultet i vekst med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef, Line C. Zachariassen, 928 22 704

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver. Lønn kroner 442 400-586 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 25.03.2018

Ref: 19/02159

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen