Stilling:

Taksonom ved Åkerblå

Søknadsfrist 22. februar 2019

Vi er i stadig utvikling og søker nå vår nye Åkerblå’er i stilling som taksonom.

Vår nye Åkerblå’er har interesse for marine bunndyr og miljøspørsmål i marint miljø. Du vil være involvert i bunndyrsundersøkelser som i hovedsak utføres for å kartlegge miljøtilstanden i en resipient og overgangssonen til havbrukslokaliteter. Utførelse skjer ved bruk av vitenskapelige metoder hvor man gjennomfører artsbestemmelse av bløtbunnsfauna og gjør faglige vurderinger basert på den totale undersøkelsen som sammenstilles i en endelig rapport. Laboratoriet for taksonomi er lokalisert ved avdelingen i Trondheim hvor vi et sterkt fagmiljø innen marine bunndyr bestående av en engasjert og interessedrevet gruppe taksonomer. Aktuelle oppgaver innbefatter i tillegg til taksonomi, rapport- og prosjektarbeid.

Åkerblå

Åkerblå AS er et fremoverlent konsulentselskap i vekst. Vår aktivitet innen fiskehelse, miljø- og tekniske tjenester har gjort oss til et av havbruksnæringens ledende tverrfaglige kompetansemiljøer. Åkerblå ledes fra vårt hovedkontor på Frøya, og er tilstede langs hele kysten. Vi har i dag nesten 80 ansatte fordelt på 13 kontorer, med ansatte innen veterinærmedisin, marinbiologi, oseanografi, ingeniørvitenskap og administrativ ledelse. Åkerblå skal bidra til kunnskapsbasert havhelse ved å sikre et godt beslutningsgrunnlag for våre kunder. I bunn ligger kjerneverdiene våre; kompetanse, tillit, handlekraft og lønnsomhet! For informasjon om bedriften, se www.akerbla.no


Kvalifikasjoner

· Master Marinbiologi eller PhD innenfor fagområdet

· Kommunisere fagterminologi på norsk og engelsk


Egenskaper

· God gjennomføringsevne

· Løsningsorientert

· Stå-på-vilje og interesse for faget

· Samarbeidende


Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring fra identifisering av evertebrater spesielt med kompetanse på grupper innenfor Echinodermata, Mollusca og/eller Polychaeta. Flere av våre undersøkelser utføres etter standarder og veiledere hvor kunnskap og erfaring med disse er fordelaktig. Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring fra konsulentvirksomhet og rådgivning innen miljørelaterte prosjekt.

Som vår nye Åkerblå’er har du ambisjoner om å videreutvikle deg i Åkerblå, både faglig og personlig. Vi kan tilby deg et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser. Vi er en bedrift som stadig utvikler oss innenfor våre fagområder og ser etter deg som vil være med oss å nå våre målsetninger.

Arbeidssted : Trondheim

Søknadsfrist : 22.02.19

Kontaktinformasjon : Dagfinn Brevik Skomsø, mobil 907 75 421

Søknad og CV og sendes til [email protected]