Stilling:

Høgskolelektorer - to faste stillinger og to vikariater i 100%

Søknadsfrist: 21.01.2019

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole - LDH - er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

For å styrke fagmiljø og undervisning ved bachelorutdanningen i sykepleie, lyser vi ut to faste stillinger og to vikariater, alle i 100%. De faste stillingene er ledig fra 1. april 2019. Vikariatene er ledig umiddelbart, med varighet i ett år.

Bachelorutdanningen ved LDH er en fremtidsrettet og praksisnær utdanning som er under utvikling. LDH satser på studentaktive læringsmetoder og forskningsbasert utdanning. Vi videreutvikler studiet, og skal implementere en helt ny fagplan fra høsten 2020. Det er behov for høgskolektorer som kan bidra til å utvikle, planlegge og gjennomføre studentsentrerte læringsmetoder, inkludert undervisning og veiledning, både i prekliniske studier og i praksisstudier. Bacheloravdelingen har ca. 700 studenter og 40 ansatte og legger vekt på å tilby forskningsbasert utdanning.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter i prekliniske studier og praksisstudier, samt sensurering
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av emner og planer
 • Bidra i fagutvikling og forskning

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med relevant mastergrad
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 10 studiepoeng) må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse om søker ikke besitter denne kompetansen
 • Gjelder én fast stilling: videreutdanning på masternivå og/eller erfaring med pasientansvar innen psykisk helsearbeid

Ønsket erfaring, ferdigheter og egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Evne til selvstendighet, initiativ og nytenking med sykepleiefaglig integritet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med en løsningsfokusert innstilling
 • Arbeidserfaring som sykepleier med pasientansvar - gjerne fra kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Erfaring med undervisning og veiledning av sykepleierstudenter
 • Kompetanse og/eller engasjement for e-helse og IKT
 • Interesse for, og gjerne erfaring med fagutvikling og forskning
 • Det er en fordel med erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode engelskkunnskaper

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk.

Stillingen har stillingsbetegnelse høgskolelektor med stillingskode 1008.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Edith Roth Gjevjon, tlf. 47376809, e-post [email protected]

Søknadsfrist: 21.01.2019

Søk på stillingen her