Stilling:

Førsteamanuensis – fast stilling 50% - 100%

Søknadsfrist: 21.01.2019

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole - LDH - er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, og er etablert som et eget aksjeselskap. Vi tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå. Høgskolen holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo og er lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg og Lovisenberg Omsorg+. Besøk våre nettsider www.ldh.no for nærmere informasjon.

For å styrke fagmiljø og forskning ved Lovisenberg diakonale høgskole generelt, ved bachelorutdanningen i sykepleie spesielt, lyser vi ut 50% - 100% fast stilling ledig fra 2019.

Bachelorutdanningen ved LDH er en fremtidsrettet og praksisnær utdanning. Vi videreutvikler studieprogrammet og skal implementere en helt ny fagplan fra høsten 2020. Det er behov for en førsteamanuensis som kan ha en dedikert rolle knyttet til utdanning og forskning i og for praksis, med et særlig fokus på kommunale helse- og omsorgstjenester. LDH skal drive forskningsaktivitet og utdanning med relevans for dagens og fremtidens helsetjeneste. Bacheloravdelingen har ca. 700 studenter og 40 ansatte og legger vekt på å tilby forsknings- og kunnskapsbasert utdanning.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og forskning med særlig fokus på undervisning knyttet til sykepleieutøvelse i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Aktiv deltakelse i gjennomføring og kvalitetsforbedring av LDHs utdanningstilbud
 • Være pådriver for, og delta i arbeidet med å søke forskningsmidler
 • Veilede studenter i akademisk skriving, på bachelor- og masternivå
 • Forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, skrive og publisere vitenskapelige tekster
 • Veilede doktorgradsstipendiater når relevant
 • Delta i minst én av LDHs forskningsgrupper

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert akademisk og sykepleievitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå
 • Ph.d. innen sykepleie eller helsefag
 • Utdannet sykepleier på bachelornivå
 • Pedagogisk utdanning og/eller betydelig erfaring fra undervisning og veiledning. Søker som ikke tilfredsstiller krav til pedagogisk basiskompetanse med fagdidaktikk (minimum 10 studiepoeng) må kvalifisere seg innen to år etter tiltredelse om søker ikke besitter denne kompetansen

Ønsket erfaring, ferdigheter og egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Erfaring med undervisning og veiledning
 • Erfaring med å skrive forskningsprotokoller og søknader om forskningsmidler
 • Kunnskap om og kompetanse til å håndtere ulike forskningsmetoder, uavhengig av problemstilling og forskningsspørsmål
 • Selvstendig, initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle sykepleierutdanningen
 • Ha sterk faglig integritet og ambisjoner på vegne av seg selv og sykepleiefaget
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Erfaring fra klinisk arbeid i og/eller forskning og fagutvikling rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristens utløp må følgende sendes elektronisk

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider

For aktuelle søkere vil innsendte vitenskapelige arbeider bli gjenstand for vurdering av sakkyndig komité. Dersom søker har arbeider som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR v/Vera Eilertsen: [email protected]

Det gjennomføres prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Nyere, flotte lokaler og gode IKT-løsninger
 • IA-medlemskap

Øvrige opplysninger

Stillingen har stillingsbetegnelse førsteamanuensis med stillingskode 1011.

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder.

Edith Roth Gjevjon, tlf. 47376809, e-post [email protected]

Søknadsfrist: 21.01.2019

Søk på stillingen her