Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Universitetsbibliotekar (Det teologiske fakultet og Universitetsbiblioteket)

Søknadsfrist: 21.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Fagligbredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet forsker innen fagområdene teologi og religionsvitenskap og tilbyr studieprogram i teologi og teologisk utdanning for prestetjeneste og en rekke studietilbud innen religion og samfunn.


Universitetsbiblioteket i Oslo er en åpen og tverrfaglig arena som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester. Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus og være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen.

Om stillingen

Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo (UiO). Tverrfaglige satsinger og endringer i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper nye samarbeidsflater mellom fakultetene og universitetsbiblioteket. Vi styrker nå samarbeidet og søker deg som ønsker å være med å videreutvikle Teologisk fakultets undervisning og bibliotekets rolle som metodepartner i forskningen.

Stillingen er delt og vil være et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Det teologiske fakultet (TF), hvor 50 prosent av stillingen vil være en universitetslektorstilling knyttet til TFs undervisningsportefølje, og 50 prosent vil være en universitetsbibliotekarstilling knyttet til HumSam-biblioteket.

Den som tilsettes må ha teologisk eller religionsfaglig kompetanse til å undervise på bachelor- og masternivå innenfor ulike studieprogram, inkludert lektorprogrammet. Den som tilsettes vil også kunne ha undervisningsoppgaver på etter- og videreutdanningsfeltet. Den som tilsettes skal ha pedagogisk kompetanse og erfaring og forventes å bidra til faglig-pedagogisk utviklingsarbeid i samarbeid med andre tilsatte ved fakultetet.

Universitetsbiblioteket bidrar til at UiO har informasjonskompetente og kildekritiske studenter, og støtter UiOs forskning bl.a. med tilgang til kunnskapskilder og håndtering av forskningsdata. Universitetsbibliotekarstillingen er knyttet til HumSam-biblioteket som betjener ansatte og studenter ved fakultetene for humaniora, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap og teologi. Den som tilsettes vil ha tett kontakt med ett eller flere fagmiljø, veiledning og undervisning samt deltagelse i forskningsstøtte for HumSam-fagene.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanning
 • Bidra til faglig-pedagogisk utviklingsarbeid ved TF
 • Utvikling av og deltagelse i undervisning, veiledning og støtte til forskere og studenter i litteratursøk, forskningsdatahåndtering og andre av bibliotekets ansvarsområder
 • Samarbeid på tvers av UBs avdelinger om undervisning og forskningsstøtte
 • Være kontaktperson for fagmiljø og forskergrupper ved Det teologiske fakultet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (religionsvitenskap og midtøstenstudier)

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i teologi/religionsvitenskap eller tilsvarende og kjennskap til Det teologiske fakultets undervisningsprogram
 • Undervisningserfaring/dokumentert relevant pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Interesse for eller kompetanse i digitale forskningsmetoder
 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk/skandinavisk

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi ønsker at du

 • har kompetanse i arabisk/semittiske eller andre relevante språk
 • har glede og interesse av undervisning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • er interessert i utviklingen av bibliotekets rolle ved universitetet
 • er engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne
 • samarbeider godt og liker å dele dine kunnskaper
 • har gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • er god på nettverksbygging

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Et spennende teologi- og religionsfaglig miljø med muligheter for forskningsutvikling
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering:Stillingskode 1199 universitetsbibliotekar lønnstrinn 65 - 68 mellom 604 400 og 636 700 avhengig av kompetanse/erfaring

Stillingskode SKO 1009 universitetslektor lønnstrinn 65 - 68 mellom 604 400 og 636 700 avhengig av kompetanse/erfaring

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Cecilia Ekström, UB Tlf :+47 40642136
 • Dekan Aud V. Tønnessen, TF Tlf :+ 47 99383605

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS