Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 29.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Vil du være med på å utdanne fremtidens jurister?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som universitetslektor. Stillingene er knyttet til studieprogrammet Master i rettsvitenskap.

Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være i obligatoriske emner på studieprogrammets fire første studieår. Arbeidet vil særlig bestå av å undervise på kurs og smågrupper, veilede studenter samt retting av innleveringsoppgaver.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsvilkår.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglig kompetanse, herunder relevant profesjonserfaring, og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer
 • Det forutsettes også at den som ansettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelse.

For utfyllende informasjon, se også Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO.

Vi tilbyr

 • Lønn for universitetslektor (SKO 1009) NOK 482 200, - pr. år til 566 700,- pr. år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i Pdf-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift med alle karakterer som inngår i graden
 • Eventuell publikasjonsliste

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen: avdelingsleder Marianne Gjerstad: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS