Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor 15 % stilling (vikariat) ved Kvinneklinikken

Søknadsfrist: 07.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er et ledig vikariat som universitetslektor (stillingskode 1009), 15 % stilling, ved Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, i perioden 1. august tom 31. desember 2020.

Arbeidsoppgaver: Universitetslektoren vil ha ansvar for undervisning av medisinske studenter i modul 6, i fødselshjelp og kvinnesykdommer, dvs. smågrupper innen gynekologi (Ullevål) samt noen forelesninger innen obstetrikk, samt deltagelse i eksamensarbeid. Arbeidet omfatter rekruttering av pasienter til undervisningen og det kreves generell klinisk virksomhet for at dette skal kunne ivaretas. Universitetslektor forutsettes også å bidra på seminarer og foredrag i henhold til undervisningsplanen. Undervisningsoppgavene vil kunne endres avhengig av aktuelt behov.

Om Kvinneklinikken: Kvinneklinikken forsker og underviser innen fagområdet fødselshjelp- og kvinnesykdommer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Undervisningen ved klinikken omfatter gynekologi og obstetrikk, og er lagt til profesjonsstudiets modul 6. Klinikken har veletablerte og internasjonalt anerkjente forskingsmiljøer med stor forskningsaktivitet innen de fleste sykdommer hos kvinner inkludert komplikasjoner i svangerskapet. Forskningen spenner fra store epidemiologiske og kliniske studier til undersøkelse av molekylære mekanismer, og foregår for tiden innen fire forskningsgrupper i klinikken.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes må ha autorisasjon som lege og er godkjent spesialist i gynekologi og obstetrikk.
 • Undervisningsformen krever at den som ansettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Det er derfor et absolutt krav at den som ansettes i universitetslektorstillingen, samtidig innehar stilling som lege ved nevnte klinikk. Fratredelse fra en av disse to stillingene vil derfor innebære fratredelse fra begge.
 • Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisningsoppgavene, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen.
 • Undervisningsspråket i modul 6 er engelsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på engelsk, i tillegg til å kunne undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Søker må ha undervisningskompetanse. Det er en fordel å ha gjennomgått universitetspedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning i kliniske smågrupper, både i ordinær format samt i web-basert undervisningsformat.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person som er fleksibel, entusiastisk og motivert.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil også bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse som universitetslektor (stillingskode 1009), brutto årslønn fra kr 552 800 til kr 594 400 (Lønn oppgitt i 100 % stilling.)
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen.
 • Legg ved publikasjonsliste.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Personalrådgiver Åse Ragnhild Halfstad, e-post: [email protected]

Søk stillingen