Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i norsk for internasjonale studenter (vikariat)

Søknadsfrist: 11.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En stilling som universitetslektorvikar (SKO 1009)/førstelektorvikar (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Vikariatet løper til 31.12.23.

NORINT har ansvar for undervisning i norsk for internasjonale studenter fra begynner- til avansert nivå, i tillegg til et studium i norsk språk og litteratur i et fremmedspråksperspektiv. For mer informasjon om ILN og NORINT, se instituttets hjemmeside: https://www.hf.uio.no/iln/

Stillingsinnehaverne skal ivareta det faglige ansvaret innenfor sitt fagområde sammen med fagområdets øvrige vitenskapelig tilsatte. Det tilligger stillingene å videreutvikle undervisningsopplegget og fagområdet. Stillingsinnehaverne skal delta i planlegging og gjennomføring av undervisning, eksamen og sensur. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme. Stillingsinnehaverne vil kunne pålegges å undervise i andre relevante emner enn norsk for internasjonale studenter. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan man også bli pålagt arbeid utenfor instituttet.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i nordisk språkvitenskap, norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og ev. vitenskapelig produksjon
 • faglig kompetanse innenfor språktesting og -vurdering eller/og grammatikk eller/og fonetikk eller/og skriveopplæring for andrespråksinnlærere
 • evne og vilje til å ta initiativ til felles virksomhet

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Det forutsettes at den som tilsettes, behersker norsk på nivå C2 (CEFR), som gjør det mulig å kunne delta aktivt i alle funksjonene stillingen innebærer.

Søkere som har doktorgrad blir tilsatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 466 500 til kr 555 800, avhengig av kompetanse
 • lønn fra kr 532 300 til kr 618 600 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS