Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i nordisk litteratur (vikariat)

Søknadsfrist: 15.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En midlertidig stilling (vikariat) som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009 / SKO 1198) i nordisk litteratur er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Stillingen er et vikariat med en varighet på tre år.

Fagmiljøet Nordisk litteratur forsker på og underviser i sentrale nordiske forfatterskap, litteraturhistorie, litteraturkritikk, barnelitteratur, bokhistorie, resepsjon, narratologi og samfunnsrelevante temaer.

Undervisningstilbudet i nordisk litteratur på bachelornivå inngår i Lektorprogrammet, studieprogrammet Nordiske studier og to årsenheter. På masternivå inngår nordisk litteratur i instituttets Lektorprogram og i studieprogrammet Nordiske studier, studieretningene nordisk litteratur og litteraturformidling.

Stillingen omfatter undervisning og veiledning i både nyere og eldre nordisk litteratur, inkludert barnelitteratur.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir tilsatt, også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller doktorgrad i nordisk litteratur eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner med relevans for fagfeltet
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig i begge offisielle norske målformer
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon
 • erfaring fra nettbasert undervisning
 • evne til å skape et godt samarbeidsklima
 • deltakelse i og etablering av undervisnings- og/eller forskningsnettverk
 • kjennskap til norskfaget i skolen og/eller lærerutdanningene

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Søkere som har doktorgrad, blir tilsatt i stilling som førstelektor.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 466 500 til kr 555 800, avhengig av kompetanse
 • lønn fra kr 532 300 til kr 618 600 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • eventuell publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som tilsettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS